Sökning: "political theory"

Visar resultat 1 - 5 av 738 avhandlingar innehållade orden political theory.

 1. 1. Deconstructing political protest

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Charlotte Fridolfsson; Örebro universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; aporia; deconstruction; demonstration; discourse theory; EMU; euro; gender; hegemony; identity; language; metaphors; movements; occupation; politics; political; political protest; poststructural; power; protest; referendum; riots; social movements; text; violence; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : Part I of the thesis Deconstructing Political Protest is an introduction to the theoretical, epistemological and (anti)ontological approach guiding the analysis in the articles comprising Part II. Investigations into the ideological organisation of political protests are the focus in all four articles. LÄS MER

 2. 2. Leetocracy. Political participation, social network sites and inequality

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Nils Gustafsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; political participation; social network sites; social media; Web 2.0; political mobilization; social movements; political parties; democratic theory;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kan sociala nätverkssajter eller sociala medier som Facebook och Twitter göra att det politiska deltagandet i samhället blir med jämlikt - både med avseende på vilka personer som deltar och med avseende på hur själva engagemanget organiseras? Denna avhandling innehåller sex artiklar som studerar detta med tyngdpunkt på politiskt deltagande i Sverige, samt en introduktionsartikel (eller kappa) som sammanfattar de viktigaste argumenten i artiklarna och försöker ge en övergripande bild av det vetenskapliga problemet. Avhandlingens slutsatser kan sammanfattas sålunda: att man kan använda sociala nätverkssajter för att engagera sig politiskt tycks inte leda till att lågutbildade eller sådana som är mindre intresserade av politik än andra plötsligt engagerar sig. LÄS MER

 3. 3. Only women bleed? : a critical reassessment of comprehensive feminist social theory

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Helen Lindberg; Örebro universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap; Catharine M. MacKinnon; Anna G. Jonasdottir; Luce Irigaray; Judith Butler; feminism; political feminism; comprehensive feminism; postfeminism; marxism; social theory; ideology; politcal implications; social science; philosophy of science; Statsvetenskap; Political Science; Sociology; Sociologi; Filosofi; Practical Philosophy; Gender Studies; Genusvetenskap; Feminist social theory; Luce irigaray;

  Sammanfattning : Is there a viable specifically feminist social theory that can serve as heuristic devise in our social research? This thesis is a critical reassessment of the ontological and normative assumptions of four social theories with specific and clear claims of being feminist. These are Catharine M MackInnon’s Radical Feminism, Anna G Jonasdottir’s Theory of Love Power, Luce Irigaray’s Feminism of Sexual Difference and Judith Butler’s Queer Feminism. LÄS MER

 4. 4. Till vilken nytta? Om det lokala politiska deltagandets karaktär, komplexitet och konsekvenser

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Tom Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Samhällsvetenskaper; Social sciences; The welfare state; The Swedish model; Discourse analysis; Conflicts; Institutions; Power; New forms of participation; Sweden; Democratic theory; Local democracy; Political participation; Political equality; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Politiskt deltagande är ett komplext studieobjekt. I denna studie har det politiska deltagandet studerats utifrån att det i grunden handlar om aktiviteter som syftar till att påverka offentliga beslut. LÄS MER

 5. 5. Eco-democracy a green challenge to democratic theory and practice

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Carina Lundmark; Umeå universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Miljöpolitik: Sverige; Democratic theory; political culture; ecocentrism; liberty; equality; participation; environmental rights; environmental citizenship; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : Ecocentrism, or green ideology, offers a perspective on the relationships between human beings and nature that is radically different from the human-centred outlook within which democratic decision-making procedures have developed. Green ideology does not accept humans' innate right to dominate other life-forms. LÄS MER