Sökning: "periodical"

Visar resultat 1 - 5 av 41 avhandlingar innehållade ordet periodical.

 1. 1. Ett nytt sätt att se. Om bildtidningen Se 1938-1945

  Detta är en avhandling från Nordicom

  Författare :Tobias Lindberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Life; Vecko-Journalen; Nu; Vi; Folket i Bild; Se; Åhlén Åkerlund; Margit Wener; K W Gullers; Lennart Nilsson; Åke Bonnier; Carl-Adam Nycop; World War II; periodical; general interest mass audience magazine; pictorial; photojournalism; picture essay; Press history; picture magazine; Look; Picture Post; Signal; Tele; 20th century; Sweden; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Boken handlar om hur fotojournalistiken som redaktionellt koncept introducerades i Sverige. Det är främst bildtidningen Se som studeras och det under dess första åtta år, dvs. 1938-1945.. LÄS MER

 2. 2. Litteraturens uppodling : Läsesällskap och litteraturkritik som politisk strategi kring sekelskiftet 1800

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hanna Östholm; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of science and ideas; cultivation; reading society; literary criticism; literary journal; critical journal; university history; censorship; freedom of the press; periodical; literary market; social reform; political reform; history of reading; history of books; history of the press; history of libraries; Uppsala; Åbo; Sweden; Finland; 18th century; 19th century; Enlightenment; Idé- och lärdomshistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation is to study the distribution of literature as a means to disseminate knowledge in the context of two reading societies and three critical journals based in Uppsala and Åbo. This dissemination, regarded as a strategy towards social and political reform, took place in these societies and journals, which were geographically, biographically, intentionally and functionally connected. LÄS MER

 3. 3. Cordelia, 1881–1942 Profilo storico di una rivista per ragazze

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Romance Studies and Classics, Stockholm Univeristy

  Författare :Karin Bloom; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Cordelia; Angelo De Gubernatis; Ida Baccini; Jolanda; Maria Maiocchi Plattis; Cappelli; girls’ magazines; sociology of literature; gender history; publishing history; periodical studies; Italian; italienska;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to conduct a study of the history of the girls’ magazine Cordelia (1881–1942), founded in Florence by Angelo De Gubernatis. The analysis mainly focuses on the years 1881–1917; however, the latter period is also briefly treated. LÄS MER

 4. 4. Diffraction on sound from a point source against screens with periodical edge profiles

  Detta är en avhandling från Stockholm : Mekanik

  Författare :Ivan Pavlov; KTH.; [1999]
  Nyckelord :Traffic noise; Noise control;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Wåra swarta bröder : Representationer av religioner och människor i Evangeliska fosterlandsstiftelsens Missions-Tidning, 1877–1890

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Robert Odén; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Studies of Missions; Missionsvetenskap;

  Sammanfattning : The thesis addresses how non-Western religions, as well as people, are represented in a periodical of the Swedish Evangelical Mission (SEM) – Missions-Tidning (MT) – during the period 1877-1890. The focus is on India and east Africa where SEM had its major mission fields.The thesis has been written with inspiration from discourse analysis. LÄS MER