Sökning: "pedagogical attitude"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade orden pedagogical attitude.

 1. 1. Till-tal och an-svar En konstruktion av pedagogisk hållning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen

  Författare :Lotta Jons; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Calling and Respons e ibility; Gilles Deleuze; Félix Guattari; Martin Buber; paying heed; pedagogical attitude; pedagogical creed; philosophy of dialogue; philosophical conceptualization; philosophical construction; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this study is to construct as philosophical conceptualization of pedagogical attitude. Founded on Martin Buber’s philosophy of dialogue, the construction suggested in the study takes on a normative character, thus understanding pedagogical attitude as a matter of pedagogical creed. LÄS MER

 2. 2. Digitala speglar föreställningar om lärarrollen och kön i lärarstudenters bilder

  Detta är en avhandling från Umeå : Estetiska ämnen i Lärarutbildningen Umeå

  Författare :Eva Skåreus; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; digital art; teacher education; art teacher; feminism; image; self reflection; picture analysis; representation ; digitala bilder; lärarutbildning; bildlärare; feministisk teori; självreflektion; bildanalys; representation; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att undersöka visualiserade föreställningar om bildläraryrket vid Lärarutbildningen genom att analysera hur bildlärarstudenter i digital bild gestaltar sig som lärare, samt betydelser av kön i dessa bilder. Bilderna har analyserats diskursivt för att söka svar på frågorna: Vad är det i lärarrollen som kommer till uttryck i dessa bilder? Vilka betydelser av kön visualiseras? Vilka visuella grepp har bildmakarna använt? Hur kan man förstå de val studenterna gjort? Det empiriska materialet består av femtionio bilder, gjorda av fyrtiofem kvinnor och fjorton män. LÄS MER

 3. 3. Förskollärare i tanke och i handling en studie kring begreppen arbete, lek och inlärning

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Boel Henckel; Umeå universitet.; [1990]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pre-school teachers; trainee pre-school teachers; work; play; learning; day care nursery; part-time group; notions of pre-school; conceptions in pre-school; Förskollärare; förskollärarkandidater; arbete; lek; inlärning; daghem; deltidsgrupp; föreställningar om förskolan; uppfattningar om förskoleverksamhet;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande avhandlingsarbete är att få större kunskap om några av förutsättningarna för förskolans pedagogiska verksamhet och få veta mer om vad som faktiskt sker ute i förskolans barngrupper. I avhandlingen kartläggs tolv förskollärares föreställningar om förskolan och uppfattningar om arbete, lek och inlärning samt hur de agerar i barngrupp med avseende på dessa begrepp. LÄS MER

 4. 4. Framing perceived values of education when perspectives of learning and ICTs are related

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Lars Norqvist; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; ICTs; Education; Perceived value; Dialogue; Dialogic perspective; Perceived values of learning; Perceived values of education; Learning situations; Formal education; Non-formal education; Perceived value framework; Photo interviews; Formal learning; Non-formal learning; Informal learning; Information; Communication; Technology; ICT.; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : This thesis offers dialogue about the relations between learning and Information and Communication Technologies (ICTs). The dialogue is guided by the question of how to design education to increase perceived values of learning. LÄS MER

 5. 5. Läsning som identitetsskapande handling. Gemenskapande och utbrytningsförsök i fordonspojkars litteratursamtal

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Stig-Börje Asplund; Karlstads universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; literature reception; reading; literature discussion; interaction; conversation analysis; identity; classroom discourse; social class and schooling; masculinity and schooling.; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : In this dissertation literature discussions which include students of Vehicle Engineering at a Swedish upper secondary school will be discussed. The students are all boys. LÄS MER