Sökning: "parabolic"

Visar resultat 1 - 5 av 127 avhandlingar innehållade ordet parabolic.

 1. 1. Parabolic Synthesis

  Detta är en avhandling från Lund : Lund University

  Författare :Erik Hertz; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Many consumer products, such as within the computer areas, computer graphics, digital signal processing, communication systems, robotics, navigation, astrophysics, fluid physics, etc. are searching for high computational performance as a consequence of increasingly more advanced algorithms in these applications. LÄS MER

 2. 2. Boundary Estimates for Solutions to Parabolic Equations

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Mathematics

  Författare :Olow Sande; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Uniformly parabolic equations; non-linear parabolic equations; linear growth; degenerate parabolic equations; fractional heat equations; complex coefficients; Lipschitz domain; NTA domain; boundary behaviour; boundary Harnack; parabolic measure; Riesz measure; Dirichlet to Neumann map; single layer potentials.; Mathematics; Matematik;

  Sammanfattning : This thesis concerns the boundary behavior of solutions to parabolic equations. It consists of a comprehensive summary and four scientific papers. The equations concerned are different generalizations of the heat equation.Paper I concerns the solutions to non-linear parabolic equations with linear growth. LÄS MER

 3. 3. Studies of the Boundary Behaviour of Functions Related to Partial Differential Equations and Several Complex Variables

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Håkan Persson; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; uniformly parabolic equations; non-linear parabolic equations; linear growth; Lipschitz domain; NTA-domain; Riesz measure; boundary behavior; boundary Harnack; degenerate parabolic; parabolic measure; plurisubharmonic functions; continuous boundary; hyperconvexity; bounded exhaustion function; Hölder for all exponents; log-lipschitz; boundary regularity; approximation; Mergelyan type approximation; plurisubharmonic functions on compacts; Jensen measures; monotone convergence; plurisubharmonic extension; plurisubharmonic boundary values; Mathematics; Matematik;

  Sammanfattning : This thesis consists of a comprehensive summary and six scientific papers dealing with the boundary behaviour of functions related to parabolic partial differential equations and several complex variables.Paper I concerns solutions to non-linear parabolic equations of linear growth. LÄS MER

 4. 4. Parabolic equations with low regularity

  Detta är en avhandling från Department of Mathematics, Lund University

  Författare :Magnus Fontes; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Matematik; Mathematics; Galerkin approximation.; low regularity; variational method; Hilbert transformation; fractional calculus; parabolic equations; quasilinear;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen innehåller en ny metod att behandla ekvationer av den typ som styr t.ex. värmeledning och diffusion. Användning av ''halva derivator'' i tidsled möjliggör ett angreppssätt mycket likt den välkända Dirichlets princip inom elektrostatiken. LÄS MER

 5. 5. Topics on subelliptic parabolic equations structured on Hörmander vector fields

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Marie Frentz; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; subelliptic; parabolic; obstacle problem; boundary behaviour; weak approximation; Mathematics; matematik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER