Sökning: "pancreatic lipase"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden pancreatic lipase.

 1. 1. Thylakoid Membranes and Pancreatic Lipase/Colipase

  Författare :Sinan Cem Emek; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; CCK; Thylakoid Membranes; Colipse; Lipase;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Fett som tas in i kroppen bryts huvudsakligen ned i tunntarmen med hjälp av ett enzym, lipas och dess regler-protein colipas. Colipas binder sig till lipas och gör att lipas fastnar på fett dropparna som emulgerats av gallsalter. Både lipas och colipas utsöndras av bukspottkörteln. LÄS MER

 2. 2. Hormone-Sensitive Lipase and the Pancreatic Beta-Cell

  Detta är en avhandling från Department of Cell and Molecular Biology, Lund University

  Författare :Håkan Lindvall; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cytogenetik; cytogenetics; Genetik; Genetics; cloning; gene expression; lipase; insulin secretion; diabetes; lipotoxicity;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Arbetet med denna avhandling har handlat om hormon-känsligt lipas (HKL) och dess roll i β-cellerna, som producerar insulin och finns i bukspottskörteln. För att senare kunna beskriva vad vi har kommit fram till och vad det kan innebära, kommer jag först att kort beskriva HKL och sjukdomen diabetes. LÄS MER

 3. 3. Digestion and absorption of galactolipids

  Detta är en avhandling från Inst of Medicine, University Hospital of Lund, S-221 85 Lund

  Författare :Lena Ohlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gastro-enterology; Pancreatic lipase related proteins.; Pancreatic lipase; Monogalactosyldiglyceride; Lipolytic enzymes; Galactolipids; Essential fatty acids; Digestion; Digalactosyldiglyceride; Colipase; Chylomicron; Bile salt stimulated lipase; Carboxyl ester lipase; Gastroenterologi; Proteins; enzymology; Proteiner; enzymologi; Lipids; steroids; membranes; Lipider; steroider; mebran;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish TARMENS UPPTAG AV GALAKTOLIPIDER Världens vanligaste fettmolekyler Inuti cellerna hos alla växter finns en komponent som kallas kloroplast. I kloroplasten sker den livsviktiga fotosyntesen där energi från solljuset omvandlar koldioxid och vatten till socker och syre. LÄS MER

 4. 4. Formulation and characterization of W/O nano-dispersions for bioactive delivery applications

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Maria D. Chatzidaki; Örebro universitet.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; nano-dispersions; encapsulation; food; DLS; EPR; Cryo-TEM; SAXS; pH-stat; digestion; antioxidants; gastric lipase; pancreatic lipase; Kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : The main objective of this study was the formulation of food-grade water-in-oil (W/O) nano-dispersions based mainly on medium or long-chain triglycerides. Two types of dispersions were formulated and structurally compared, namely emulsions and microemulsions. LÄS MER

 5. 5. Carboxylic ester hydrolase in acute pancreatitis a clinical and experimental study

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Per Jonas Blind; Umeå universitet.; [1994]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pancreatitis; carboxylic ester hydrolase; bile salt-stimulated lipase; lipase; amylase; endoscopic retrograde choledochopancreatography; Guinea pig;

  Sammanfattning : Diagnosis of acute pancreatitis (AP) is erroneous in up to one third of patients when based on clinical criteria and elevated serum amylase values. Furthermore, according to autopsy reports fatal pancreatitis remains clinically undiagnosed in 22 to 86 % of hospitalised patients. LÄS MER