Sökning: "neuropsychology"

Visar resultat 1 - 5 av 163 avhandlingar innehållade ordet neuropsychology.

 1. 1. Dyslexia among adults: Neuropsychology and personality

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Jimmy Jensen; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; neuropsykologi; Neurologi; neurophysiology; Dyslexia; Personality; Psychology; Psykologi; neuropsychology; Neurology; neurofysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Läs- och skrivfärdigheter är av stor betydelse i det moderna samhället. Dyslexi (läs- och skrivsvårigheter) är därför inte bara ett språkligt handikapp - det verkar också ha sociala konsekvenser som t.ex. högre arbetslöshet bland individer med dessa svårigheter. LÄS MER

 2. 2. The neuropsychology of idiopathic normal pressure hydrocephalus

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Per Hellström; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Idiopathic normal pressure hydrocephalus; Neuropsychology; Prospective study; Shunt treatment; Treatment outcome; iNPH scale;

  Sammanfattning : Idiopathic normal pressure hydrocephalus (iNPH) is characterised by an active distension of the cerebral ventricles due to inadequate absorption of cerebrospinal fluid (CSF) into the systemic circulation. The intracranial pressure is within normal limits, the passages between the ventricles and subarachnoid spaces are open, and there is an absence of identifiable antecedents known to reduce CSF absorption. LÄS MER

 3. 3. Stroke in geriatric patients - Aspects of depression, cognition and motor activity

  Detta är en avhandling från Med Clin, University Hospital of Lund

  Författare :Berit Agrell; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; stroke; laterality; rating scales; motoractivity; aphasia; neglect; disability; depression; cognition; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Sammanfattning : Six depression rating scales, GDS, Zung, CES-D, CPRS-D and Cornell, were compared in 40 patients. The validity was good for all scales except for the Cornell scale. A comprehensive investigation was done in 116 elderly stroke patients. There was no difference in prevalence and severity of post-stroke depression in relation to side of lesion. LÄS MER

 4. 4. Aspects of proteinase-activated receptor-2: A sensor of enzymatic activity at the cell surface

  Detta är en avhandling från Div. of molecular neurobiology, Sölvegatan 17, SE-223 62 Lund, Sweden

  Författare :Anna-Karin Alm; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neuropsychology; Neurology; endometrium.; coagulation; signalling; proteinase; G-protein; cell; receptor; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vår kropp består av en till synes oändlig mängd individuella celler. För att alla dessa celler skall kunna fungera som en helhet måste de meddela sig med varandra. För att en cell i tån ska kunna känna av vad som händer i knät så har den bland annat receptorer på sin yta. LÄS MER

 5. 5. On the Causal Mechanisms of Stuttering

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Neuroscience, Lund University

  Författare :Per A Alm; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; stuttering; neurofysiologi; neuropsykologi; neurophysiology; Neurologi; dystonia; neuropsychology; Neurology; basal ganglia;

  Sammanfattning : Stuttering is one of the most common speech disorders. However, the etiology is poorly understood, and is likely to be heterogeneous. The aim of this thesis was to clarify causal mechanisms, focusing the brain. LÄS MER