Sökning: "nervous"

Visar resultat 1 - 5 av 1042 avhandlingar innehållade ordet nervous.

 1. 1. Neuron-glial Interaction in the Developing Peripheral Nervous System

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mikael Corell; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Schwann cell; nonmyelinating Schwann cell; myelinating Schwann cell; development; proliferation; differentiation; myelin; neural stem cell; central nervous system; peripheral nervous system; enteric nervous system; N-cadherin; GABA; GAD; GABA B receptor; baclofen; CGP55485; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Cell biology Neuroscience; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Cellbiologi Neurovetenskap; Neuroscience; Neurovetenskap;

  Sammanfattning : The nervous system, including the brain, is the most sophisticated organ in the mammalian body. In such a complex network, neuron-glial interaction is essential and controls most developmental processes, such as stem cell fate determination, migration, differentiation, synapse formation, ensheathment and myelination. LÄS MER

 2. 2. Aspects of the human enteric nervous system : A study of the normal development and of Hirschsprung's disease

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Tomas Wester; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Surgery; enteric nervous system; Hirschsprung s disease; intestinal neuronal dysplasia; neuron density; nitric oxide; bcl-2; interstitial cells of Cajal; c-kit; human; fetal; development; Kirurgi; MEDICINE Surgery; MEDICIN Kirurgi; Surgery; kirurgi;

  Sammanfattning : Thirty patients with Hirschsprung's disease (HD) who underwent Rehbein's anterior resection, using a circular stapler to perform the anastomosis, were evaluated retrospectively. The postoperative complication rate and long-term functional outcome were similar to those reported by other investigators using the same and other techniques. LÄS MER

 3. 3. Central nervous system targets for micturition control

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Pharmacology, Lund University Hospital, S-221 85 Lund, Sweden

  Författare :Rikard Pehrson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; central nervous system; Micturition; 5-HT; GABA; tramadol; NAD-299; CGP62349; apomorphine; cerebral infarction; toxikologi; farmaci; farmakognosi; Farmakologi; toxicology; pharmacy; pharmacognosy; Pharmacological sciences;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Urininkontinens utgör ett stort socialt problem, framför allt hos den äldre befolkningen. Kliniskt är urininkontinens iakttaget i större omfattning hos kvinnor än hos män, men studier antyder männen är mer drabbade än vad nuvarande statistik gör gällande. LÄS MER

 4. 4. The Enteric Nervous System, Plasticity and Survival

  Detta är en avhandling från Katarina Sandgren, Department of Physiological Sciences, Neuroendocrine Cell Biology, BMC F10, 22184 Lund

  Författare :Katarina Sandgren; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neurology; Nitric oxide synthase; Neuropeptides; Neuronal survival; Lethal spotted mice; Interstitial cells of Cajal; Hirschsprung s disease; Cell cultures; Enteric nervous system; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bakgrund. Det enteriska nervsystemet (ENS) — mag-tarmkanalens eget nervsystem betraktades tidigare i stor utsträckning enbart som en passiv omkopplingscentral inom det parasympatiska nervsystemet. Forskningsresultat från det senaste decenniet har emellertid gett oss ett helt nytt synsätt. LÄS MER

 5. 5. Distribution of glycosphingolipids in nervous tissue. Immunohistochemical and biochemical studies

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Marie Molander-Melin; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Glycosphingolipids; sulfatide; nervous tissue; immunohistochemical analyses; biochemical analyses; rafts.;

  Sammanfattning : Glycosphingolipids (GSLs) are highly enriched in cell membranes of the mammalian nervous system. Their biological functions are not clarified although recent findings have supported their existence in plasma membrane domains, enriched in cholesterol, sphingomyelin and GSLs. LÄS MER