Sökning: "music"

Visar resultat 1 - 5 av 449 avhandlingar innehållade ordet music.

 1. 1. The Printed Score as a Mediator of Musical Meaning Approaches to Music Notation in Western tonal music

  Detta är en avhandling från Malmö Academy of Music, Lund University

  Författare :Cecilia Hultberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; notation as a cultural tool; music notation; music teachers’ education; instrumental training; apprentice education; teaching; Western tonal music; learning; musical literacy; agreed; Social sciences; Samhällsvetenskaper;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vad säger notbilden? Notation är av central betydelse i västerländsk tonal musik. Repertoarens utsträckning över flera århundraden gör det angeläget att studera hur musikaliskt innehåll medieras genom notation. LÄS MER

 2. 2. Interaktiv musikkomposition

  Detta är en avhandling från Göteborg : Department of Cultural Sciences, Göteborg University

  Författare :Anders-Petter Andersson; Högskolan Kristianstad.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANIORA; HUMANITIES; Interactive Music; Music Composition; Improvisation; Sound Design; Interaction Design; Musicology; Narrative; Gameplay; Co-creator; Collaboration; Open; Computer Music; Practice based; Artistic Research; Research by Design; Music analysis; Musicking; Musical Mediation; Shifting response; Genre; Funk; Jazz; Techno; SuperCollider; Max MSP; Interaktiv musik; Musikkomposition; Improvisation; Ljuddesign; Interaktionsdesign; Musikvetenskap; Narrativ; Spelbarhet; Medskapare; Samarbeta; Öppen; Datormusik; Praktikbaserad; Konstnärlig forskning; Konstnärlig-kreativ; Designforskning; Musikanalys; att musika; Musikalisk mediering; Skiftande response; Genre; Funk; Jazz; Techno; SuperCollider; Max MSP; Skiftande respons; Praktikbaserad forskning; Musik och hälsa; Music and Health; Dator; Computer; User; Användare; Komponera; Soundscape; Ljudlandskap;

  Sammanfattning : This dissertation, titled Interactive Music Composition, is a practice based Ph.D. thesis in the field of Musicology. The purpose is to explore if and how one can compose computer based interactive music, that is musically satisfying for an interacting audience, consisting of both laymen and skilled musicians. LÄS MER

 3. 3. Musik- och kulturskolan i senmoderniteten reservat eller marknad?

  Detta är en avhandling från Malmö : Malmö Academy of Music

  Författare :Kristina Holmberg; Högskolan i Halmstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Music education; music; aesthetics; instrumental teaching; school; student; teacher; tradition; popular culture; discourse; discoursive psychology;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the education at Swedish community school of music and art. The aim of the study is to investigate how teachers at those schools talk about their own activities, and thereby also to explore, describe and analyse how the teaching is manifested. LÄS MER

 4. 4. Interaktion och kunskapsutveckling en studie av frivillig musikundervisning

  Detta är en avhandling från Stockholm : KMH förlaget

  Författare :Anna-Lena Rostvall; Tore West; Kungl. Musikhögskolan.; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Music education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Musikpedagogik; musikundervisning; musikskolor; Music Education; musikpedagogik; music teaching; music learning; music education; music school; micro-ethnography; critical discourse analysis; interaction; power; musicology; institution; cognitive schema;

  Sammanfattning : In a joint dissertation project, 11 brass instrument and guitar lessons, with 4 teachers and 21 students aged 9-35 years, were videotaped, transcribed and ana­lyzed. Two were group lessons and 9 were private lessons. LÄS MER

 5. 5. Making music mean on functions of, and knowledge about, narrative music in multimedia

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Johnny Wingstedt; Luleå tekniska universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Film music; game music; media music; multimodality; music education; musical knowledge; narrative music; social semiotics; Music Education; Musikpedagogik;

  Sammanfattning : Narrative media music - music used for narrative purposes in multimedia such as film and computer games - is often, especially for young people, the largest source of daily musical experience. This PhD thesis is based on three articles, in different ways exploring functions of, and knowledge about, narrative media music. LÄS MER