Sökning: "multilaterala informationssystem"

Hittade 1 avhandling innehållade orden multilaterala informationssystem.

  1. 1. Datorkommunikation i distributionssystem : Erfarenheter och effekter vid införande av två multilaterala interorganisatoriska informationssystem - exemplet BASCET Infolink AB

    Detta är en avhandling från Stockholm : EFI/Stockholm School of Economics

    Författare :Odd Fredriksson; Karlstads universitet.; [1992]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; elektroniska affärer; elektronisk affärskommunikation; multilaterala informationssystem; Information Systems; Informatik;

    Sammanfattning : .... LÄS MER