Sökning: "miniatyriserade system"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden miniatyriserade system.

 1. 1. Aspects of Porous Graphitic Carbon as Packing Material in Capillary Liquid Chromatography

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna Törnkvist; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Analytical chemistry; PGC; porous graphitic carbon; stationary phase; packing material; LC; liquid chromatography; miniaturized; chiral; enantiomer; ESI; electrospray ionization; mass spectrometry; polar compounds; L-DOPA; dopamine; biological samples; biological matrix; Analytisk kemi; PGC; poröst grafitiserat kol; stationärfas; packningsmaterial; LC; vätskekromatografi; miniatyriserade system; kiral; enantiomer; ESI; electrospray jonisation; mass spektrometri; polära föreningar; L-DOPA; dopmamine; biologiska prover; biologisk matris; NATURAL SCIENCES Chemistry Analytical chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Analytisk kemi; Analytical Chemistry; Analytisk kemi;

  Sammanfattning : In this thesis, porous graphitic carbon (PGC) has been used as packing material in packed capillary liquid chromatography. The unique chromatographic properties of PGC has been studied in some detail and applied to different analytical challenges using both electrospray ionization-mass spectrometry (ESI-MS) and ultra violet (UV) absorbance detection. LÄS MER

 2. 2. Porous Silicon -an enzyme coupling matrix for micromachined reactors

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Johan Drott; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Instrumentation technology; glucose; biosensor; immobilised enzyme; porous silicon; microreactor; Mät- och instrumenteringsteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen beskriver forskningen kring miniatyriserade enzymreaktorer - nyckelkomponenter i system för diabetsövervakning. Målet är att systemet kontinuerligt och under flera dagar skall kunna mäta glukosstatus hos bäraren. LÄS MER

 3. 3. Microfluidic biosensing systems based on enzymes, antibodies and cells

  Detta är en avhandling från Department of Analytical Chemistry, Lund University

  Författare :Richard Davidsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Analytical chemistry; Analytisk kemi; chemiluminescence; immobilization; cell; antibody; enzyme; miniaturization; Microfluidic; microchip;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kemister kallas de, som förstå att utreda hwad hwarje sak består utaf, och huru man af beståndsdelarne må kunna sammansätta nya ämnen. Kunskapen härom kallas Kemi. Den största Kemisten war wår landsman Jacob Berzelius, som föddes 1779 i Wäfwersunda i Östergötland och dog i Stockholm 1848. Så skriver N. LÄS MER

 4. 4. Tailoring of Antibody Arrays - Technical Advances Towards Global Proteome Analysis

  Detta är en avhandling från Department of Immunotechnology, Lund University

  Författare :Linn Petersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; antibody arrays; recombinant antibodies; scFv; miniaturization of arrays; immobilization of scFv; global proteome analysis; biomarker discovery;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Populärvetenskaplig sammanfattning Personer som drabbats av cancer och autoimmuna sjukdomar ökar i vårt samhälle, vilket främst beror på förbättrade verktyg att identifiera sjukdomarna, en ökad medvetenhet, och på att vi lever allt längre. Att antalet diagnoser och även antalet överlevande ökar ställer höga krav på sjukvården samtidigt som kostnaderna ökar för samhället. LÄS MER

 5. 5. Aerosol Measurements as Applied for Exposure Characterization

  Detta är en avhandling från Department of Immunotechnology, Lund University

  Författare :Andreas Dahl; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; railroad; indoor air; environment; occupational health; exposure; isocyanate; airborne particles; station; traffic;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det är angeläget att motverka ohälsa. En del av detta kan uppnås genom att minska risker. Syftet med denna avhandling är att ge metoder för karaktärisering av exponering för inhalerbara substanser som kan ge negativa hälsoeffekter. Gaser och luftburna partiklar kan orsaka negativa hälsoeffekter. LÄS MER