Sökning: "median nerv"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden median nerv.

 1. 1. The sensational hand. Clinical assessment after nerve repair

  Detta är en avhandling från Department of Hand Surgery, Malmö University Hospital

  Författare :Birgitta Rosén; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; substitution of senses; artificial sensibility; reliability; validity; diagnose-specific; documentation; assessment; longitudinal; functional outcome; hand; sensibility; ulnar nerve; nerve repair; median nerve; brain plasticity; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Nervskador i händer och armar utgör ett stort kliniskt problem, och resultatet efter en avskärningsskada är ofta nedslående, med dålig känsel, svaga muskler och ofta problem med köldöverkänslighet och smärta. Såväl skyddskänsel som funktionell känsel påverkas. LÄS MER

 2. 2. Vibration-induced neuropathy in the hand

  Detta är en avhandling från Department of Hand Surgery, Malmö University Hospital

  Författare :Trygve Strömberg; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; traumatology; orthopaedics; Surgery; vibrotactile sense.; vibration; Schwann cells; Raynaud’s phenomenon; peripheral neuropathy; pathology; neurone; nerve fibres; muscular weakness; hand; Carpal tunnel syndrome; cold intolerance; Kirurgi; ortopedi; traumatologi; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vibrationsskador utgör idag ett av de största yrkesmedicinska problemen. Hälften av dem som arbetar med handhållna vibrerande verktyg får besvär från händerna på grund av skador på blodkärl och nerver. Nervskadan yttrar sig som domningar och stickningar i fingrarna med fumlighet och svaghet i handen. LÄS MER

 3. 3. End-to-side nerve repair - A study in the forelimb of the rat

  Detta är en avhandling från Hand Surgery/Dept of Clinical Sciences Malmö University Hospital SE-205 02 Malmö SWEDEN

  Författare :Eleana Bontioti; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nerve regeneration; Kirurgi; traumatology; Surgery; orthopaedics; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; Retrograde labelling; ATF3; Collateral sprouting; ortopedi; traumatologi; Nerve injury;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish De perifera nervstammarna i extremiteterna förmedlar signaler, dels till muskler, dels från känselkroppar som är belägna i bl a huden. Nervstammarna kan av olika orsaker utsättas för skador orsakade av vassa eller skärande föremål eller av olika typer av slitvåld. LÄS MER

 4. 4. Effects of Denervation and Infravesical Obstruction in the Rat Urinary Bladder

  Detta är en avhandling från Department of Urology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Tord Berggren; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Infravesical obstruction; Lactate dehydrogenase; Atropine; Hypertrophy; Vasopressin; Ultrastructure; Parasympathetic nerves; Smooth muscle; Pelvic Ganglion; Rat Urinary Bladder; Ganglionectomy; Cystometry; Denervation.truction; Urology; nephrology; Urologi; nefrologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Råttans urinblåsa har studerats ur olika aspekter, sedan antingen ett standardiserat avflödeshinder åstadkommits eller hälften av urinblåsans nervförsörjning avlägsnats. Avflödeshindret har åstadkommits genom att en silkestråd knutits runtom urinröret så att det försnävats. LÄS MER