Sökning: "mattiasson"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet mattiasson.

  1. 1. Experimental Traumatic Brain Injury and Cell Death - in vivo and in vitro aspects

    Detta är en avhandling från Laboratory for Experimental Brain Research

    Författare :Gustav Mattiasson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neurofysiologi; neuropsychology; Neurology; uncoupling protein; mitochondrial permeability transition; cerebral blood flow; functional outcome; cell death; mitochondria; hippocampus; preconditioning; trauma; Brain; ischemia; neuropsykologi; Neurologi; neurophysiology;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hjärnskador till följd av skallskador (traumatiska hjärnskador) eller otillräckligt blodflöde (cerebral ischemi) är en av de vanligaste orsakerna till död och invaliditet i västvärlden. De vanligaste orsakerna till traumatiska hjärnskador är fordonsolyckor, fall och våldshandlingar. LÄS MER