Sökning: "mångkulturella samhällen"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden mångkulturella samhällen.

 1. 1. Zvinorwadza : Being a patient in the religious and medical plurality of the Mberengwa district, Zimbabwe

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Olov Dahlin; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology History of religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Religionshistoria; Patients - Zimbabwe; Medical plurality - Zimbabwe; Religious plurality - Zimbabwe; Patienter – Zimbabwe; Sjukdomsbegreppet – Zimbabwe; Mångkulturella samhällen – Zimbabwe; Mångreligiösa samhällen - Zimbabwe; religionssociologi; religionssociologi; Religion; Patient; life-worlds; Mberengwa; Karanga; Zimbabwe; religious plurality; traditional religion; Christianity; African-initiated churches; medical plurality; traditional medicine; faith healing; modern health care; biomedicine; sickness; healing; placebo; nocebo; cooperation;

  Sammanfattning : This thesis deals with patients in a rural area of southern Africa and poses these basic questions: What does it mean to be ill in this part of the world and what do patients' life-worlds look like? In order to find answers to these questions, an in-depth fieldwork was carried out through which I was able to study how patients reacted to illness. I followed twenty patients in their search of ease, of which ten were members of Chief Mataga's family, with whom I was staying. LÄS MER

 2. 2. Multikulturella visioner hedersrelaterat våld och socialt arbete i medierna

  Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Mikael Lorentzen; Växjö universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Honour violence; Massmedia; Mass media; Newspapers; Pluralism Social sciences ; Hedersrelaterat våld; Mångkulturella samhällen; Socialpolitik Sverige; Socialt arbete i massmedia; Dagstidningar; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete;

  Sammanfattning : Denna studie fäster intresset vid de senaste årens ökade uppmärksamhet runt femomenet hedersrelaterat våld. En uppmärksamhet som tagit sig uttryck i exempelvis statliga satsningar och offentlig debatt. LÄS MER

 3. 3. Hällristarnas hem - Gårdsbebyggelse och struktur i Pryssgården under bronsålder

  Detta är en avhandling från Riksantikvarieämbetet

  Författare :Hélène Borna-Ahlkvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Antikens och forntidens historia; Ancient history; individual; household; settlement structure; houses; farms; Bronze Age; Östergötland; Pryssgården; Norrköping; Archaeology; Arkeologi; Cultural anthropology; ethnology; Kulturantropologi; etnologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med avhandlingen har varit att försöka förstå bronsålderns samhälle och ideologi utifrån bebyggelsens inneboende symbolik, utformning och struktur. I alla samhällen utgör hushållet den minsta sociala enheten. Huset och hushållen utgör centrum för människors liv. LÄS MER