Sökning: "limnisk och marin ekologi"

Visar resultat 1 - 5 av 240 avhandlingar innehållade orden limnisk och marin ekologi.

 1. 1. Larval behaviour of the barnacle BALANUS IMPROVISUS with implications for recruitment and biofouling control

  Författare :Kent M. Berntsson; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Gothenburg University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Terrestisk; limnisk och marin ekologi; Terrestrial; freshwater and marine ecology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Interactions beween grazers and algal canopies, an experimental approach

  Författare :Gunnar Cervin; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Gothenburg University.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Terrestisk; limnisk och marin ekologi; Terrestrial; freshwater and marine ecology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Colour polymorphism in the two intertidal snails LITTORINA SAXATILIS and L. FABALIS - patterns and processes

  Författare :Anette Ekendahl; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Gothenburg University.; [1997]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Terrestisk; limnisk och marin ekologi; Terrestrial; freshwater and marine ecology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Evolutionary ecology of the snails LITTORINA LITTOREA and L. SAXATILIS: mating behaviour and habitat choice

  Författare :Johan Erlandsson; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Gothenburg University.; [1998]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Terrestisk; limnisk och marin ekologi; Terrestrial; freshwater and marine ecology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Biodiversity and ecosystem functions - the importance of marine biodiversity for ecosystem functioning

  Författare :Lars Gamfeldt; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Terrestisk; limnisk och marin ekologi; Terrestrial; freshwater and marine ecology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER