Sökning: "life-cycle assessment LCA"

Visar resultat 1 - 5 av 117 avhandlingar innehållade orden life-cycle assessment LCA.

 1. 1. Life Cycle Assessment and Decision Making: Theories and Practices

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Henrikke Baumann; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [1998]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Miljöteknik; Environmental engineering; LCA; life cycle assessment; life cycle accounting; LCA methodology; LCA modelling; LCA procedure; LCA practice; systems analysis; decision making; institutionalisation;

  Sammanfattning : Life cycle assessment (LCA) has been in use to a varying extent since the late 1960s. The fact that LCA methodology needs further development is a frequently identified barrier to the further application of LCA. Consequently, the literature with suggestions for improving LCA methodology is extensive. LÄS MER

 2. 2. Life cycle assessment (LCA) : a sustainable management tool?

  Detta är en avhandling från Stockholm : Industriell ekonomi och organisation

  Författare :Lennart Karlson; KTH.; [2002]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Life Cycle Thinking in Environmentally Preferable Procurement

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Elisabeth Hochschorner; KTH.; KTH.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Life Cycle Thinking; Life Cycle Assessment; Environmental Procurement; Life Cycle Costing; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : Products generate environmental impacts during their life cycle by consuming raw materials and energy, releasing emissions and producing waste. A procurement organisation can be a considerable driving force for more environmentally friendly products e.g. by requiring that products meet certain environmental criteria. LÄS MER

 4. 4. Life Cycle Assessment (LCA) of Industrial Milk Production

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Merete Høgaas Eide; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Kemi; Chemistry; Life Cycle Assessment; LCA; milk; packaging; cleaning; dairy; sustainability; toxicity;

  Sammanfattning : Life Cycle Assessment (LCA) was applied to milk production and processing in a study of the Norwegian dairy industry. This method, LCA, is used to assess the potential environmental impact of a material, product or service throughout its entire life cycle, from the extraction of the raw materials, the production process, and the user phase, to the final disposal. LÄS MER

 5. 5. Integrated Life Cycle Design - Applied to concrete multi-dwelling buildings

  Detta är en avhandling från Division of Building Materials, LTH, Lund University

  Författare :Mats Öberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; livslängd; materialval; energianvändning; inomhusklimat; livscykelanalyser; livscykelkostnader; hållbar utveckling; Sustainable construction; Building construction; Service life design; Multiple Attribute Decision Analysis; Energy efficient buildings; Life Cycle Assessment; projektering; betongkonstruktioner; flerbostadshus; Byggnadsteknik; Integrated life cycle design; Life Cycle Costing;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med arbetet är att undersöka och påvisa hur ett bostadshus kan projekteras så att funktionen på bästa sätt motsvarar de krav som ställs, till lägsta möjliga kostnad och miljöpåverkan över hela livscykeln. Såväl metodiken för helhetsprojektering, som byggnadens specifika egenskaper och funktioner studeras. LÄS MER