Sökning: "learning activities"

Visar resultat 1 - 5 av 471 avhandlingar innehållade orden learning activities.

 1. 1. Learning as a patient What and how individuals want to learn when preparing for surgery, and the potential use of serious games in their education

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Brynja Ingadóttir; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; knowledge expectations; learning; serious game; surgical patients; Kennslutölvuleikur; nám; sjúklingafræðsla; skurðsjúklingar; væntingar til fræðslu;

  Sammanfattning : Introduction: Surgical patients need knowledge to participate in their own care and to engage in self-care behaviour in the perioperative period which is important for their recovery. Patient education facilitates such knowledge acquisition and several methods can be used to facilitate it, for example, face-to-face education and brochures or using information technology such as website or computer games. LÄS MER

 2. 2. När fysik blir lärområde i förskolan

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Jonna Larsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; emergent science; physics; children; learning; preschool; begynnande naturvetenskap; fysik; barn; lärande; förskola;

  Sammanfattning : This dissertation includes four separate empirical studies, and is directed towards what happens when physics becomes a learning area in preschool. It is about children and preschool teachers exploring and working with physical phenomena such as friction, sound, floating and sinking. LÄS MER

 3. 3. Science Enacted in Everyday Life: Studies of On-line and Classroom Practice

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Miranda Rocksén; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; science education; science literacy; public engagement with science; science language; genre; learning; on-line communication; classroom research;

  Sammanfattning : This thesis contributes to the field of science education with two studies investigating science literacy in its practice in everyday life. The approach embrace a view on science learning as embedded in the context of situation, resulting in the study of two practices: on-line communication and science classroom. LÄS MER

 4. 4. Doing research in primary school information activities in project-based learning

  Detta är en avhandling från Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan Högskolan i Borås

  Författare :Anna Lundh; Högskolan i Borås.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; children; elementary education; ICT; information activities; information literacy; information needs; information practice; information seeking; information use; learning; multimodality; primary school pupils; question-negotiations; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Anställdas deltagande i läraktiviteter En studie av arbetsplatslärande i ett industriföretag

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Maud Baumgarten; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; participation; motivation; learning activities; workplace learning; learning; industrial workers; regional development; deltagande; motivation; läraktiviteter; arbetsplatslärande; lärande; industrianställda; regional utveckling; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar en grupp industriarbetares deltagande i olika läraktiviteter på arbetsplatsen i samband med en organisationsförändring. Företaget var i behov av mångkunnig personal och organiserade därmed läraktiviteter. LÄS MER