Sökning: "isokinetic muscle strength"

Visar resultat 1 - 5 av 35 avhandlingar innehållade orden isokinetic muscle strength.

 1. 1. Exercise-induced muscle soreness a qualitative and quantitative study of human muscle morphology and function

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Jan Fridén; Umeå universitet.; [1983]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Human; exercise; exertion; eccentric contractions; muscles; muscle strength; muscle soreness; fibre types; myofibrils; muscle proteins; histocy to chemistry; ultrastructure; stereology;

  Sammanfattning : Exercise-induced muscle soreness is characterized by stiffness, tenderness and pain during active movements and weakness of the affected musculature the days after unusually or particularly heavy work. The most pronounced subjective symptoms do not arise immediately but rather between a couple of hours to some days after the exercise (a delayed-onset of muscle soreness), the intensity of pain is greatest about 48 hours after the work. LÄS MER

 2. 2. Structure and function of the ankle dorsiflexor muscles in young healthy men and women

  Detta är en avhandling från Anna Maria Holmbäck, Department of Physical Therapy, University Hospital, SE-221 85 Lund, Sweden

  Författare :Anna Maria Drake; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; kinesitherapy; revalidation; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ; Physical medicine; reproducibility of results; muscle fibres; magnetic resonance imaging; isokinetic strength; skeletal muscle; Ankle joint;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det övergripande syftet med denna avhandling var att studera sambandet mellan skelettmuskulaturens struktur och funktion för att på sikt få ökade kunskaper om de bakomliggande mekanismerna vid muskulär svaghet och uttröttbarhet hos personer med olika skador eller sjukdomar. Mätningarna valdes att göras på musklerna på underbenets framsida, ankelns dorsalflexorer, dels som en modell för att studera sambandet mellan struktur och funktion, och dels för att denna muskelgrupp har en viktig betydelse för normal gångförmåga och balans. LÄS MER

 3. 3. Biomechanical and neural aspects of eccentric and concentric muscle performance in stroke subjects Implications for resistance training

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Mattias Hedlund; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; fMRI; Isokinetic; Motor imagery; Muscular strength; Resistance training; Neurological rehabilitation;

  Sammanfattning : Muscle weakness is one of the major causes of post-stroke disability. Stroke rehabilitation programs now often incorporate the same type of resistance training that is used for healthy subjects; however, the training effects induced from these training strategies are often limited for stroke patients. LÄS MER

 4. 4. STRENGTH TRAINING AFTER STROKE: EFFECTS ON MUSCLE FUNCTION, GAIT PERFORMANCE AND PERCEIVED PARTICIPATION

  Detta är en avhandling från The Department of Health Sciences, Division of Geriatrics, Lund University and the Department of Rehabilitation, Lund University Hospital, Sweden

  Författare :Ulla-Britt Flansbjer; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neuropsychology; neurophysiology; Reproducibility; Neurology; Rehabilitation; sceletal; Muscle; Cerebrovascular Accident; Gait; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det övergripande syftet med denna avhandling var att hos individer med kvarstående muskelsvaghet efter stroke utvärdera effekterna av progressiv styrketräning (PRT) av knäledens sträck- och böjmuskler på muskelstyrka och muskelspänning, men även att analysera om en förbättrad muskelstyrka påverkar gångförmåga och upplevd delaktighet (individens egen upplevelse av hur man fungera i vardagliga situationer). Stroke är en vanlig sjukdom. LÄS MER

 5. 5. Muscle function and physical activity in pre-pubertal school children

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Susanna Stenevi Lundgren; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; children; physical activity; exercise; isokinetic muscle strength; vertical jump height; normative; intervention; school transport; DXA; anthropometry; fat mass; lean mass; weight; height; body mass index; girls; boys; pre-pubertal;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bakgrund: Regelbunden fysisk aktivitet och träning anses som en livsstilsfaktor som kan förbättra muskelstyrkan, skelettet, konditionen och kroppssammansättningen. För barn och ungdomar är fysisk aktivitet inte bara viktigt för att träna de muskulära funktionerna, koordinationen och balansen. LÄS MER