Sökning: "invärtesmedicin"

Visar resultat 1 - 5 av 660 avhandlingar innehållade ordet invärtesmedicin.

 1. 1. Clinical and experimental studies in polycythemia vera and essential thrombocythemia

  Författare :Björn Andréasson; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN; MEDICINE; Invärtesmedicin; Internal medicine;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Mushroom poisoning. Cortinarius speciosissimus nephrotoxicity

  Författare :Johan Holmdahl; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN; MEDICINE; Invärtesmedicin; Internal medicine; Cortinarius speciosissimus; acute renal failure; nephrotoxicity; end-stage renal failure; renal transplantation; mushroom intoxication; orellanine; haemodialysis; haemoperfusion; prognostic index;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Immunomodulating cytokines. Clinical and experimental studies

  Författare :Ulf-Henrik Mellqvist; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Invärtesmedicin; Internal medicine;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Insulin resistance in skeletal muscle. With special reference to interstitial insulin and glycerol

  Författare :Mikaela Sjöstrand; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Invärtesmedicin; Internal medicine; insulin resistance; skeletal muscle; microdialysis; interstitial insulin; interstitial glycerol;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Effects of surgically induced weight loss on cardiovascular risk factors. Results from the intervention study Swedish Obese Subjects

  Författare :David Sjöström; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Invärtesmedicin; Internal medicine; Klinisk fysiologi; Clinical physiology; Obesity; Controlled clinical trial; Intervention study; Weight loss; Blood pressure; Hypertension; NIDDM; Lipids; Gastroplasty; Gastric bypass;

  Sammanfattning : .... LÄS MER