Sökning: "internal medicine"

Visar resultat 1 - 5 av 1011 avhandlingar innehållade orden internal medicine.

 1. 1. Assessment of Novel Molecular Prognostic Markers in Chronic Lymphocytic Leukemia

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mohamed Arifin Bin Kaderi; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; chronic lymphocytic leukemia; prognostic markers; single nucleotide polymorphisms; RNA-based markers; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Clinical genetics Medical genetics; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Klinisk genetik Medicinsk genetik; NATURAL SCIENCES Biology Cell and molecular biology Genetics; NATURVETENSKAP Biologi Cell- och molekylärbiologi Genetik; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Clinical genetics; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Klinisk genetik; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Medical laboratory science; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Medicinsk laboratorievetenskap; MEDICINE Surgery Oncology; MEDICIN Kirurgi Onkologi; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Haematology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Hematologi; Clinical Genetics; Klinisk genetik; Molekylär medicin; Molecular Medicine; Oncology; Onkologi; Medicin; Medicine; Medical Genetics; Medicinsk genetik;

  Sammanfattning : The clinical course of chronic lymphocytic leukemia (CLL) is highly heterogeneous, which has prompted the search for biomarkers that can predict prognosis in this disease. The IGHV gene mutation status and certain genomic aberrations have been identified as reliable prognostic markers of clinical outcome for this disorder. LÄS MER

 2. 2. In Vitro Drug Sensitivity and Apoptosis in Chronic Lymphocytic Leukemia

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Maria Norberg; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; chronic lymphocytic leukemia; in vitro drug sensitivity; apoptosis; prognostic markers; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Clinical genetics; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Klinisk genetik; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Haematology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Hematologi; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Molecular medicine genetics and pathology ; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Molekylär medicin genetik och patologi ; MEDICINE; MEDICIN; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Clinical genetics Medical genetics; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Klinisk genetik Medicinsk genetik; Medical Science; Medicinsk vetenskap; Clinical Genetics; Klinisk genetik; Molekylär genetik; Molecular Genetics; Medical Genetics; Medicinsk genetik; Molekylär medicin; Molecular Medicine;

  Sammanfattning : Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is a heterogeneous malignancy displaying varying clinical outcome, where molecular markers today can divide patients into prognostic subgroups. Despite the introduction of new agents for treatment, remissions are usually not sustained in CLL and resistance towards treatment can partly be explained by aberrant apoptosis. LÄS MER

 3. 3. Gastrointestinal motility and the role of gonadotropin-releasing hormone (GnRH)

  Detta är en avhandling från Internal Medicine Research Unit

  Författare :Oskar Hammar; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gonadotropin releasing hormone; intestinal motility; luteinizing hormone; Sjögrens syndrome; in vitro fertilization;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Könshormon påverkar tarmrörelser Många av kroppens funktioner styrs av hormoner. Att hormoner som vi i första hand förknippar med fortplantning också skulle kunna spela en avgörande roll för tarmfunktion är dock en relativt ny upptäckt. LÄS MER

 4. 4. Cardiovascular disease and adrenergic dysfunction in mild primary hyperparathyroidism

  Detta är en avhandling från Cardiology, Dept of Clinical Sciences, Faculty of Medicine

  Författare :Mats Birgander; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Primary Hyperparathyroidism; parathyroidectomy; parathyroid hormone; cardiovascular disease; mortality.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Primär hyperparathyroidism (PHPT) är en sjukdom som beror på abnormt ökad produktion av parathormon (PTH) i en eller flera av de vanligen fyra bisköldkörtlarna. PTH har som uppgift är att reglera nivån av kalcium i blodet (i dagligt tal ofta kallad ”blodkalken”) inom snäva gränser. LÄS MER

 5. 5. Psychosocial stress in relation to blood pressure and cardivascular disease - epidemiological and genetic aspects

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Bertil Öhlin; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Kardiovaskulära systemet; receptor; Cardiovascular system; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; adrenergic; alpha-2; beta-1; mortality; morbidity; prospective; studies; polymorphism; work; stress; blood pressure; hypertension;

  Sammanfattning : Psychosocial stress has been linked to both hypertension and cardiovascular disease (CVD), and hypertension has been proposed to be one mediator of the increased CVD risk in subjects reporting stress. Genetic susceptibility for blood pressure elevation in relation to stress has been proposed, but so far there is little evidence. LÄS MER