Sökning: "interior design"

Visar resultat 1 - 5 av 110 avhandlingar innehållade orden interior design.

 1. 1. Dimmer på Upplysningen : text, form och formgivning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Nilleditions

  Författare :Andreas Nobel; Konstfack.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Textualization; sensuousness; knowledge; power; thought style; language; technologies for thinking; representation enlightenment; form; design; Textualisering; sinnlighet; kunskap; bildning; makt; tankestil; språk; teknologi; distans; reflektion; medvetenhet; upplysning; form; design; Design; Design;

  Sammanfattning : The main part of the dissertation is a text. The other is an exhibition mainly presenting a bow-lathe and some furniture designed and produced in that bow lathe. Interior- and furniture design are disciplines in which sensory qualities are important. LÄS MER

 2. 2. Dimmer på Upplysningen text, form och formgivning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Nilleditions

  Författare :Andreas Nobel; KTH.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Textualization; sensuousness; knowledge; power; thought style; language; technologies for thinking; representation enlightenment; form; design; Textualisering; sinnlighet; kunskap; bildning; makt; tankestil; språk; teknologi; distans; reflektion; medvetenhet; upplysning; form; design; Art; Technology and Design; Konst; teknik och design;

  Sammanfattning : The main part of the dissertation is a text. The other is an exhibition mainly presenting a bow-lathe and some furniture designed and produced in that bow lathe. Interior- and furniture design are disciplines in which sensory qualities are important. LÄS MER

 3. 3. Seaside, Celebration och Windsor: Studier av urbana estetiska regler

  Detta är en avhandling från Theoretical and Applied Aesthetics

  Författare :Mats Hultman; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Arkitektur; interior design; Architecture; Anläggningsteknik; Construction technology; Windsor; Celebration; Seaside; New Urbanism; design codes; aesthetic rules; urban; aesthetics; quality; inredningsarkitektur;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det finns idag en uttalad strävan från samhällets sida att höja den arki-tektoniska kvaliteten i den byggda miljön. Den svenska bygg-lagstiftning-en är sedan ett par år tillbaka ändrad så att hänsyn måste tas också till estetiska kvaliteter när ändringar i den fysiska miljön ska genomföras. LÄS MER

 4. 4. Modalities of Place: On Polarisation and Exclusion in Concepts of Place and in Site-Specific Art

  Detta är en avhandling från Department of Architecture and Built Environment, Lund University

  Författare :Gunnar Sandin; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; interior design; Architecture; Actants; Modalities; Place; Site-Specific Art; Arkitektur; inredningsarkitektur;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen tar upp polariserade plats-koncept (place/non-place, place/placelessnes, place/site etc. En modaliserande approach prövas, dvs nyanser och aspekter framhålls som alternativ till polariteter och dikotomier. LÄS MER

 5. 5. Tre texter om förskjutningens estetik. Dislokation och autonomi

  Detta är en avhandling från Department of Theoretical and Applied Aesthetics, Lund Institute of Technology, Lund

  Författare :Lars-Henrik Ståhl; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; interior design; Architecture; Formalism; Deconstruction; Text; Sign; Metaphysics; Incompleteness; Deviation; Dislocation; Aesthetics; Arkitektur; inredningsarkitektur;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation Three texts on the aesthetics of dislocation , is to show and discuss some aspects of aesthetics with regard to the concepts of deviation, dislocation and incompleteness. The dissertation consists of three different parts, which can be read separately and without any preferable sequence. LÄS MER