Sökning: "ideas"

Visar resultat 1 - 5 av 1895 avhandlingar innehållade ordet ideas.

 1. 1. Corporate Social Responsibility under Construction : Ideas, Translations, and Institutional Change

  Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karolina Windell; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business Studies; Företagsekonomi; Business studies; CSR; Corporate Social Responsibility; Ideas; Institutional Change; Translation; Issue-Field; Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi; institutional change; translation; institutional ideas; management ideas;

  Sammanfattning : Although ideas about the social responsibility of business have a long history, the debate over corporate social responsibility (CSR) has escalated worldwide during the past decade under the label of CSR. This thesis contributes to new-institutional organizational approaches by exploring how and why CSR has been constructed into a widespread idea and by introducing a discussion on the interrelationship between ideas and institutional change. LÄS MER

 2. 2. Ideas and Policy Convergence : Health Care Reforms in the Netherlands and Sweden in the 1990s

  Detta är en avhandling från New York : Columbia University Doctoral Dissertations, Academic Commons, Columbia University Libraries

  Författare :Paula Blomqvist; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; health care; policy reform; public policy; Sweden; Netherlands; ideas; policy transfer; privatizarion; marketization; quasi-markets; welfare politics; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. En europeisk kosmopolit. En idéhistorisk studie av Immanuel Kants Om den eviga freden och dess verkningshistoria

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Rebecka Lettevall; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; History of philosophy; history of ideas; Vorländer.; Kant; stoicism; effective history; enlightenment; 18th century; Europe; citizenship; federalism; perpetual peace; cosmopolitanism; peace; modern history up to circa 1800 ; Filosofins historia; idéhistoria; Tidig modern historia till ca. 1800 ; Modern history up to circa 1800 ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish När Immanuel Kant år 1795 lät publicera sin lilla skrift Om den eviga freden väckte den stor uppmärksamhet över hela Europa och översattes snart till flera språk. Hur kom det sig att den i samband med tvåhundraårsjubileet 1995 åter var så populär att flera av världens tongivande filosofer diskuterade den och skrev artiklar om den? Nutida tänkare lockas dock av andra idéer än de som engagerade Kants samtida. LÄS MER

 4. 4. Och de skall vara ett hjärta : konsensusdoktrinen i medeltida kanonisk rätt

  Detta är en avhandling från History of Science and Ideas

  Författare :Charlotte Christensen-Nugues; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; history of ideas; History of philosophy; Normandy; Cerisy; asceticism; individualism; sacrament; consensualism; canon law; Marriage; middle ages; Filosofins historia; idéhistoria; Medieval history; Medeltidens historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under 1100-talet utvecklades inom kanonisk rätt principen att makarnas samtycke är tillräckligt för att skapa ett giltigt äktenskap. Varken familj eller andra auktoriteter, inte ens kyrkliga, hade laglig bestämmanderätt över två personers giftermål. LÄS MER

 5. 5. Ombyggnad pågår : Lunds tekniska högskola och ingenjörsrollens förändring

  Detta är en avhandling från History of Science and Ideas

  Författare :Carl Magnus Pålsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; educational reform; Higher education; polytechnics; History of philosophy; engineering education; history of ideas; Filosofins historia; idéhistoria;

  Sammanfattning : This study deals with the transformation of institutions of higher technical education in Sweden. It situates those processes in the context of educational reforms during the second half of the 20th century. Lund Institute of Technology, Lunds tekniska högskola (LTH), is focused upon. LÄS MER