Sökning: "hydrocortisone"

Visar resultat 1 - 5 av 21 avhandlingar innehållade ordet hydrocortisone.

 1. 1. Post-transplantation Hypercholesterolaemia

  Detta är en avhandling från Malmö University Hospital, Wallenberg Lab. 2nd floor, 205 02 Malmö, Sweden

  Författare :Osama Al Rayyes; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; thiazolidinediones; transplantation; low density lipoprotein; insulin; indomethacin; hydrocortisone; fluvastatin; flufenamic acid; Cholesterol; cyclosporine; troglitazone.; Immunology; serology; Immunologi; serologi;

  Sammanfattning : The multidrug regimen, cyclosporine, corticosteroids, and azathioprine, is used in transplantation centres to prevent organ rejection. Several clinical studies have shown that cyclosporine and corticosteroids to cause increases in low density lipoprotein (LDL)-cholesterol, with subsequent development of atherosclerosis. LÄS MER

 2. 2. Selenoproteins in the Bovine Mammary Gland. Regulation of mRNA and Protein Expression

  Detta är en avhandling från Pure and Applied Biochemistry, Lund University

  Författare :Katharina Bruzelius; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Livsmedelsteknik; Food and drink technology; metabolism; Biokemi; Metabolism; Biochemistry; Naturvetenskap; milk; Natural science; cancer; prolactin; insulin; hydrocortisone; retinoic acid; MAC-T; northern blot; two-dimensional electrophoresis; bovine mammary gland; selenium; selenoprotein;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Selen är ett essentiellt näringsämne som behövs för att upprätthålla flera viktiga funktioner i kroppen, huvudsakligen genom en speciell grupp proteiner som heter selenoproteiner. Det finns minst 25 stycken olika selenoproteiner i människan och flera av dem skyddar kroppen mot oxidation medan vissa andra sköter regleringen av sköldkörtelhormoner. LÄS MER

 3. 3. External otitis and its treatment is a group III steroid without antibiotics sufficent therapy? Experimental and clinical studies

  Detta är en avhandling från Umeå : Klinisk vetenskap

  Författare :Per Emgård; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine; external otitis; external auditory canal EAC ; animal model; treatment; betamethasone; hydrocortisone; antibiotics; human study; Pseudomonas aeruginosa; Candida albicans.; Medicin; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin; Oto-Rhino-Laryngology; oto-rhino-laryngologi;

  Sammanfattning : ABSTRACTExternal otitis and its treatment. Is a group III steroid without antibiotics sufficient therapy? – Experimental and clinical studiesPer Emgård, Department of Otorhinolaryngology, University of Umeå and Ystad Hospital, Umeå and Ystad, SwedenExternal otitis is one of the most common ear, nose and throat (ENT) diagnoses in out-patient clinics. LÄS MER

 4. 4. Trauma - logistics and stress response

  Detta är en avhandling från Umeå Universitet

  Författare :Camilla Brorsson; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; traumatic brain injury; multiple trauma; hydrocortisone; adrenal insufficiency; hypnotics and sedatives; citric acid; glycerol; saliva; liver; colorectal surgery;

  Sammanfattning : Background: Trauma is a major cause of death and disability. Adverse events, such as prolonged prehospital time, hypoxia, hypotension and/or hyperventilation have been reported to correlate to poor outcome.Adequate cortisol levels are essential for survival after major trauma. LÄS MER

 5. 5. Stress in infants and parents Studies of salivary cortisol, behaviour and psychometric measures

  Detta är en avhandling från Institutionen för molekylär och klinisk medicin

  Författare :Evalotte Mörelius; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Stress; Infants; Prematura childern; Intensive care; neonatal; saliva; Chemistry; Glucose; Hydrocortisone; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Paediatric medicine; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Pediatrisk medicin;

  Sammanfattning : The life of a preterm infant admitted to a neonatal intensive care unit may be stressful from the moment of birth. Ever since Hans Selye’s initial characterisation of the biological stress response, cortisol has been frequently measured as an indicator of stress responsivity. LÄS MER