Sökning: "human study"

Visar resultat 1 - 5 av 5032 avhandlingar innehållade orden human study.

 1. 1. Human Dignity A Study in Medical Ethics

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Sofia Morberg Jämterud; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Human dignity; Medical Ethics; Empirical Ethics; Narrative Analysis; Christian Ethics; Vulnerability; Autonomy; Responsibility; Mikhail Bakhtin; Palliative Care; Neonatal Care; Etik; Ethics;

  Sammanfattning : Human dignity is an enunciated ethical principle in many societies, and it has elicited a great deal of interest, not least because it is central in health care. However, it has also been the subject of criticism. LÄS MER

 2. 2. Women's Human Rights and Islam : : a Study of Three Attempts at Accommodation

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Jonas Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Islamology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Islamologi; Religionsvetenskap; Study of Religions; Human rights; gender; Islam; Fatima Mernissi; Riffat Hassan; A.A. an-Na‘im; History of Religions; human rights; women’s human rights; Women’s Convention; CEDAW; globalisation; Qur’an; hadith; historiography; History; Abdullahi Ahmed an-Na‘im.; Historia; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ; Mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen tar avstamp i en pågående internationell diskussion om kvinnors mänskliga rättigheter och islam. I denna diskussion kan olika muslimska ståndpunkter identifieras. LÄS MER

 3. 3. Human muscle spindles complex morphology and structural organisation

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Jing-Xia Liu; Högskolan i Gävle.; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :human; muscle spindIe; intrafusal fiber; aging; biceps brachii; deep muscles of the neck; MyHC; mATPase; SERCA; Human Anatomy; anatomi; muscle spindle;

  Sammanfattning : Muscle spindles are skeletal muscle mechanoreceptors that mediate the stretch reflex and provide axial and limb position information to the central nervous system. They have been proposed to play a major role in the pathophysiology of muscle pain. LÄS MER

 4. 4. Human Pheromones Psychological and Neurological Modulation of a Putative Human Pheromone

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Johan N. Lundström; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychology; Pheromones; Odor; Olfaction; Sensitivity; Psychophysiology; Attention; ERP; Mood; Androstadienone; Estratetraenol; Bimodal distribution; Speed of processing; Psykologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi;

  Sammanfattning : The notion that humans have specialized chemicals used for communication between conspecifics, so-called pheromones, has attracted much attention and discussion. This thesis demonstrates in four separate studies that a human endogenous steroidal compound that is abundant in male sweat, androstadienone, affects women in several ways that differ to that of common odors. LÄS MER

 5. 5. The Lure of Origins: An Inquiry into Human-Environmental Relations, Focused on the ”Neolithization” of Sweden

  Detta är en avhandling från Human Ecology Division, Lund University

  Författare :Per Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Neolithization; Origins research; Organism concept; Artifact concept; Person concept; Ecological relations; Human-environment relations; Human ecology; Umwelt concept; Symbolism; Archaeology; Tim Ingold; Early Neolithic in Sweden; Arkeologi; Cultural anthropology; ethnology; Kulturantropologi; etnologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna avhandling är att bidra till diskussionen om den s k neolitiseringen av Sverige. Först genom en kritisk granskning av aktuella forskningsrapporter angående tidigneolitikum i framför allt Mellansverige, vilken bl a visar att "jordbruk" var av marginell betydelse under lång tid efter ca 4000 f Kr, samtidigt som idén om "övergången till jordbruk" begreppsligt dominerar diskussionen. LÄS MER