Sökning: "grain angle"

Visar resultat 1 - 5 av 48 avhandlingar innehållade orden grain angle.

 1. 1. Spiral Grain in Norway Spruce

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Harald Säll; Växjö universitet.; [2002]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; Spiral grain angle; drying deformation; warp; wood quality; Norway spruce; Picea abies; FORESTRY; AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING; SKOGS- och JORDBRUKSVETENSKAP samt LANDSKAPSPLANERING;

  Sammanfattning : Wood is a major construction material that is used in many contexts, and for different purposes. Serious problems may arise, however, when moisture related deformations as twist occur in wood used in different types of building structures, joinery and furniture. LÄS MER

 2. 2. Strength grading of structural timber and EWP laminations of Norway spruce Development potentials

  Detta är en avhandling från Växjö : School of Engineering, Linnaeus University

  Författare :Jan Oscarsson; [2012]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; bending strength; fibre angle; grain angle; knots; laser scanning; machine strength grading; modulus of elasticity; strain measurement; structural timber; tensile strength; wood; böjhållfasthet; draghållfasthet; elasticitetsmodul; fibervinkel; konstruktionsvirke; kvistar; laserskanning; maskinell hållfasthetssortering; trä; töjningsmätning; Byggteknik; Civil engineering;

  Sammanfattning : Strength grading of structural timber is a process by which value is added to sawn products. It is to the greater part carried out using machine grading based on statistical relationships between so called indicating properties and bending strength. LÄS MER

 3. 3. Strength grading of structural timber and EWP laminations of Norway spruce - Development potentials and industrial applications

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Jan Oscarsson; RISE.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Byggteknik; Civil engineering; fibre angle; grain angle; knots; laser scanning; machine strength grading; modulus of elasticity; side boards; strain; structural timber; wet gluing; wood;

  Sammanfattning : Hållfasthetssortering av konstruktionsvirke är en sågverksprocess som innebär att värdet av det sågade virket ökar väsentligt. Principen för denna typ av sortering är att styrkan hos ett virkesstycke predikteras med utgångspunkt från en så kallad indikerande egenskap (IP) som oftast representeras av medelvärdet av elasticitetsmodulen (E-modulen) mätt över en sträcka av minst en meter utmed virkesstyckets längd. LÄS MER

 4. 4. Dynamics of high-angle grain boundary YBCO Josephson junctions

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Tobias Lindström; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Electromagnetic Modelling for the Estimation of Wood Parameters

  Detta är en avhandling från Växjö : Matematiska och systemtekniska institutionen

  Författare :Therese Sjödén; Växjö universitet.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Cramér Rao bound; electromagnetic modelling; estimation; grain angle; microwave; wood properties.; Cramér Rao-gräns; elektromagnetisk modellering; estimering; fibervinkel; mikrovågor; träegenskaper.; TECHNOLOGY Engineering physics; TEKNIKVETENSKAP Teknisk fysik; Physics; Fysik;

  Sammanfattning : Spiral grain in trees causes trouble to the wood industry, since boards sawn from trees with large grain angle have severe problems with form stability. Measurements of the grain angle under bark enable the optimisation of the refining process. LÄS MER