Sökning: "grain angle"

Visar resultat 1 - 5 av 52 avhandlingar innehållade orden grain angle.

 1. 1. Studies of the fibre direction and local bending stiffness of Norway spruce timber for application on machine strength grading

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Min Hu; Linnéuniversitetet.; [2018]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; digital image correlation; diving angle; fibre angle; grain angle; indicating property; laser scanning; modulus of elasticity; tracheid effect; Forestry and Wood Technology; Skog och träteknik;

  Sammanfattning : Machine strength grading is a production process in the sawmill industry used to grade sawn timber boards into different strength classes with specific characteristic values of the bending strength, modulus of elasticity (MOE) and density. These properties are called grade determining properties. LÄS MER

 2. 2. Spiral Grain in Norway Spruce

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Harald Säll; Växjö universitet.; [2002]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; Spiral grain angle; drying deformation; warp; wood quality; Norway spruce; Picea abies; FORESTRY; AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING; SKOGS- och JORDBRUKSVETENSKAP samt LANDSKAPSPLANERING;

  Sammanfattning : Wood is a major construction material that is used in many contexts, and for different purposes. Serious problems may arise, however, when moisture related deformations as twist occur in wood used in different types of building structures, joinery and furniture. LÄS MER

 3. 3. Strength grading of structural timber and EWP laminations of Norway spruce Development potentials

  Detta är en avhandling från Växjö : School of Engineering, Linnaeus University

  Författare :Jan Oscarsson; [2012]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; bending strength; fibre angle; grain angle; knots; laser scanning; machine strength grading; modulus of elasticity; strain measurement; structural timber; tensile strength; wood; böjhållfasthet; draghållfasthet; elasticitetsmodul; fibervinkel; konstruktionsvirke; kvistar; laserskanning; maskinell hållfasthetssortering; trä; töjningsmätning; Byggteknik; Civil engineering;

  Sammanfattning : Strength grading of structural timber is a process by which value is added to sawn products. It is to the greater part carried out using machine grading based on statistical relationships between so called indicating properties and bending strength. LÄS MER

 4. 4. Strength grading of structural timber and EWP laminations of Norway spruce - Development potentials and industrial applications

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Jan Oscarsson; RISE.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Byggteknik; Civil engineering; fibre angle; grain angle; knots; laser scanning; machine strength grading; modulus of elasticity; side boards; strain; structural timber; wet gluing; wood;

  Sammanfattning : Hållfasthetssortering av konstruktionsvirke är en sågverksprocess som innebär att värdet av det sågade virket ökar väsentligt. Principen för denna typ av sortering är att styrkan hos ett virkesstycke predikteras med utgångspunkt från en så kallad indikerande egenskap (IP) som oftast representeras av medelvärdet av elasticitetsmodulen (E-modulen) mätt över en sträcka av minst en meter utmed virkesstyckets längd. LÄS MER

 5. 5. Experimental Studies of Deformation Structures in Stainless Steels using EBSD

  Detta är en avhandling från KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Karin Yvell; KTH.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; EBSD; Austenitic stainless steels; Duplex stainless steel; In situ tensile test; Grain boundaries; Grain rotation; Grain size distribution; Texture; Strain hardening; Structure-property relationship; High strain rate; Wire rod rolling; Roll forming;

  Sammanfattning : In this thesis, the focus has been the study of deformation structures in stainless steels by using electron backscatter diffraction (EBSD). Via increased knowledge of the evolution of the substructure during deformation, the design and control of the manufacturing process can be improved. LÄS MER