Sökning: "gastric lipase"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden gastric lipase.

 1. 1. Thylakoid Membranes and Pancreatic Lipase/Colipase

  Författare :Sinan Cem Emek; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; CCK; Thylakoid Membranes; Colipse; Lipase;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Fett som tas in i kroppen bryts huvudsakligen ned i tunntarmen med hjälp av ett enzym, lipas och dess regler-protein colipas. Colipas binder sig till lipas och gör att lipas fastnar på fett dropparna som emulgerats av gallsalter. Både lipas och colipas utsöndras av bukspottkörteln. LÄS MER

 2. 2. Formulation and characterization of W/O nano-dispersions for bioactive delivery applications

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Maria D. Chatzidaki; Örebro universitet.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; nano-dispersions; encapsulation; food; DLS; EPR; Cryo-TEM; SAXS; pH-stat; digestion; antioxidants; gastric lipase; pancreatic lipase; Kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : The main objective of this study was the formulation of food-grade water-in-oil (W/O) nano-dispersions based mainly on medium or long-chain triglycerides. Two types of dispersions were formulated and structurally compared, namely emulsions and microemulsions. LÄS MER

 3. 3. Peocolipase and enterostatin- Functions during high-fat feeding

  Detta är en avhandling från Catarina Rippe, Dept. of cell and molecular biology, BMC, B11, 221084 Lund

  Författare :Catarina Rippe; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine human and vertebrates ; high-fat diet; obesity; lipase; uncoupling protein; procolipase; enterostatin; Medicin människa och djur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Fetma är ett ökande problem i många delar av världen eftersom det leder till en ökad risk för sjukdomar såsom typ 2 diabetes (åldersdiabetes) och hjärtkärlsjukdomar. Anledningen till att fetma ökar är det stillasittande liv som många lever idag i kombination med en alltför kaloririk kost. LÄS MER

 4. 4. Enterostatin in the Gastrointestinal Tract - Production and Possible Mechanism of Action

  Detta är en avhandling från Maria Sörhede Winzell, Dept of Cell and Molecular Biology, Sec. for Molecular Signalling, PO Box 94, S-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Maria Sörhede Winzell; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physiology; insulin secretion; neuropeptide; lipolysis; appetite; Colipase; fat intake; Fysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Enterostatin är en peptid (en liten del av ett protein) som bildas i magsäcken och tarmen under en måltid. I djurförsök då råttor behandlas med enterostatin har man funnit att både aptiten och kroppsvikten minskade. Den minskade aptiten gällde speciellt för fett. LÄS MER

 5. 5. Oxidation of marine oils during in vitro gastrointestinal digestion and its effects on stress in human intestinal Caco-2 cells

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Cecilia Tullberg; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2017]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; in vitro digestion; aldehydes; MDA; lipid oxidation; LC n-3 PUFAs; HHE; Caco-2 cells; gastrointestinal; human digestive fluids; marine oils; HNE;

  Sammanfattning : Marine oils are attracting public interest due to the preventive effects, e.g., on inflammation, which are linked to the long-chain n-3 polyunsaturated fatty acids (LC n-3 PUFAs). However, LC n-3 PUFAs are highly susceptible to oxidation, which could interfere with their positive effects. LÄS MER