Sökning: "fredrik"

Visar resultat 1 - 5 av 961 avhandlingar innehållade ordet fredrik.

 1. 1. Protein adsorption with a newly developed quartz crystal microbalance by Fredrik Höök

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Fredrik Höök; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [1996]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; quartz crystal microbalance; QCM; protein adsorption; kinetics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Evaluating the performance of TEWA systems

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Fredrik Johansson; Högskolan i Skövde.; Högskolan i Skövde.; Högskolan i Skövde.; Örebro universitet.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Technology; Teknik; air defense; information fusion; performance evaluation; threat evaluation; TEWA; weapon allocation; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; TECHNOLOGY Information technology; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; Computer and Systems Science; Data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : It is in military engagements the task of the air defense to protect valuable assets such as air bases from being destroyed by hostile aircrafts and missiles. In order to fulfill this mission, the defenders are equipped with sensors and firing units. To infer whether a target is hostile and threatening or not is far from a trivial task. LÄS MER

 3. 3. ß2 integrin-induced signal transduction events in human neutrophils

  Detta är en avhandling från Fredrik Melander Kristianstadg. 35 C 214 35 Malmö

  Författare :Fredrik Melander; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Inflammation; integrins; signal transduction; Rho GTPases; kinases; c-Cbl; General pathology; patologisk anatomi; pathological anatomy; Patologi allmän ; neutrophils;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Neutrofilen är den vanligaste vita blodkroppen och de tillhör det sk medfödda immunförsvaret. Under normala förhållanden är neutrofilerna inaktiva och cirkulerar i blodomloppet. LÄS MER

 4. 4. Diffusion Dynamics and the Pricing of Innovations

  Detta är en avhandling från Fredrik Link, Clemenstorget 6, S-222 21 Lund, Sweden

  Författare :Fredrik Link; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Structural Equation Modeling; Telecommunication Product Domain; Technological Lock-in; Network Externalities; Perceived Product Value; Take-off; Innovativeness; Pricing; Adoption; Innovation; Diffusion; LISREL; Market study; Marknadsanalys;

  Sammanfattning : This doctoral thesis deals with two closely interconnected phenomena, the adoption and diffusion of innovations. The research aims at developing both the theory of individual adoption decisions and the theory of the diffusion of an innovation in society. LÄS MER

 5. 5. The biology of filamentous phage infection - implications for display technology

  Detta är en avhandling från Fredrik Karlsson Dept. of Immunotechnology P.O. Box 7031 SE-22007 Lund

  Författare :Fredrik Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biotechnology; Bioteknik; infection mechanism; selective infection; TolA; Escherichia coli; pIII; Filamentous phage; Phage display technology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det finns ett stort behov av molekyler eller reagenser för korrekt och snabb diagnos och/eller behandling av sjukdom. På laboratorier används särskilda verktyg för att ta fram sådana reagenser. Verktygen utgörs ibland av levande organismer, som t ex bakterier och virus, och kallas bioteknologiska verktyg. LÄS MER