Sökning: "food"

Visar resultat 1 - 5 av 1878 avhandlingar innehållade ordet food.

 1. 1. Characterisation of Food Associated Bacteria by DNA based Methods, with Special Reference to Enterobacteriaceae

  Detta är en avhandling från Division of Food Technology, Lund University

  Författare :Crister Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Food and drink technology; 16S rRNA; TTGE; ribotyping; Rahnella; Klebsiella; HPI; Enterobacteriaceae; food; Livsmedelsteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vissa E. coli bakterier kan vara utrustad med arvsanlag (gener) som kodar för vidhäftningsfaktorer, som gör att den kan binda till tarmslemhinnan, eller toxiner som kan orsaka olika typer av tarmsjukdom som diarré. LÄS MER

 2. 2. Protein isolation from herring (Clupea harengus) using the pH-shift process - Protein yield, protein isolate quality and removal of food contaminants

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Sofia Marmon; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; Persistenta organiska föreningar; Persistent organic compounds; Övrig kemi; Other chemistry; Livsmedelsvetenskap; Food science; Livsmedelsteknik; Food technology; pH; acid; alkaline; solubilization; precipitation; herring; protein; dioxins; lipids; salt solubility; gelation; transmission electron microscopy; in vitro digestion;

  Sammanfattning : Herring (Clupea harengus) contain valuable proteins but is difficult to process into high-quality foods due to its small size and high content of bones, heme-proteins and lipids. Herring is among the most abundant fish species in the world, but is currently utilized largely for fish meal and oil production. LÄS MER

 3. 3. Barley malt products for improved intestinal health

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Cristina Teixeira; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; microbiota; β-glucan; steeping; Barley; short-chain fatty acids; arabinoxylan; malt; β-glucan molecular weight; Beta-glucan; beta-glucan molecular weight; Arabinoxylan; Microbiota;

  Sammanfattning : Barley is a good source of dietary fibre, particularly β-glucan and arabinoxylan, to increase formation of short-chain fatty acids (SCFAs). Butyric and propionic acid are involved in the preservation of colonic barrier function, thus decreasing the risk of inflammation. LÄS MER

 4. 4. Dynamic Modelling and Simulation of Liquid Food Process Lines

  Detta är en avhandling från Department of Food Technology, Engineering and Nutrition, Lund University

  Författare :Tomas Skoglund; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Process lines; Dynamic model; Microbial deactivation; Data- och systemvetenskap; computer technology; Systems engineering; Fuzzy traceability; Traceability; Thermal engineering; termodynamik; Termisk teknik; applied thermodynamics; Chemical technology and engineering; Kemiteknik och kemisk teknologi; Food and drink technology; Heat exchanger; Dispersion; Fluid property transition; Liquid food; Dynamic simulation; Livsmedelsteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I följande arbete har ett dynamiskt modellbibliotek av komponenter utvecklats för processlinjer. Analysen inriktades mot karakteristiska aspekter för processlinjer för flytande livsmedel, och nya modeller utvecklades för byte av fluidum, dispersion, blandfaser och första ordningens kemiska reaktioner i rör och värmeväxlare. LÄS MER

 5. 5. Antioxidants in Andean food and meals

  Detta är en avhandling från Department of Food Technology, Engineering and Nutrition, Lund University

  Författare :Leslie Tejeda; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Antioxidant capacity; polyphenolic compounds; anthocyanidins; individual food; meals; ans and stan genes;

  Sammanfattning : Popular Abstract in English Popular scientific summary Interest in food and plants as sources of antioxidants has increased in recent years, since antioxidants are believed to have major health benefits. Food and plants have complex matrices made up of different compounds (polyphenols, antocyanidin, carotenoids, etc) that individually or jointly can act as antioxidants. LÄS MER