Sökning: "flod"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade ordet flod.

 1. 1. Minnesrörelser

  Detta är en avhandling från Autor förlag

  Författare :Helga Krook; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; litterär gestaltning; konstnärlig forskning; berättande; minne; arkiv; dokument; författaren; läsaren; översättning; museum; nazistisk eutanasi ; flod; dotter; biografi; Kreativt skrivande; Creative writing;

  Sammanfattning : The starting point of the doctoral project Minnesrörelser (Movements of Memory) is a documentary material, based on interviews, archival documents, letters, diaries and more, from Germany and Sweden from the 1930's to present time, focusing on childhood, upbringing, eugenics, bilingualism. The family as a place for historical writing, family stories inevitably connected with political history, and how they can be passed on or kept secret makes up the main subject matter, where questions of memory and postmemory, heritage and transgenerational consequences of terror, war and guilt, as well as the role of silence, speaking and translation, are investigated. LÄS MER

 2. 2. Secunda Iliadis homericæ rhapsodia, græce et svetice. Quam ... publice ventilandam deferunt mag. Johannes Tranér, ... et Laurentius Laurenius, stip. Flod. Ostrogothi. In audit. Gustaviano die XIX Maji MDCCCXIII. H. A. M. S., p. 5

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, excudebant Stenhammar et Palmblad regiæ academiæ typographi

  Författare :Johan Vindician Tranér; Uppsala universitet.; [1813]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Conspectus historicorum vetustissimorum, quem cons. ampl. fac. phil. Ups. præside doct. Erico M. Fant ... publico examini defert Gustavus Wessén, stip. Flod. Ostrogothus. In auditorio Gustav. d. XXV Maji MDCCCVIII. H. p. m. s., P. I

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, typis Edmannianis

  Författare :Eric Michael Fant; Uppsala universitet.; [1808]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. De templo Solna dissertatio historico-topographica. Quam venia ampl. fac. philos. Upsal. præside mag. Erico Gust. Geijer ... pro gradu philosophico p.p. auctor Thuro Gustavus Een stip. Flod. Ostrogothus in audit. Gustav. die XIII Junii MDCCCXXVII

  Detta är en avhandling från Upsaliæ excudebant regiæ academiæ typographi

  Författare :Erik Gustaf Geijer; Uppsala universitet.; [1827]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Church buildings; Kyrkor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Commentationum Stoicarum particulam octavam, venia ampl. fac. philos. Upsal. præside mag. Nicol. Freder. Biberg ... pro gradu philosophico publice examinandam proponit Carolus Freder. Lutteman stip. Flod. Ostrogothus. In audit. Gustaviano die XI Mart. MDCCCXVIII. h. a. m. s

  Detta är en avhandling från Upsaliæ excudebant Zeipel et Palmblad

  Författare :Nils Fredrik Biberg; Uppsala universitet.; [1818]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER