Sökning: "ferret"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet ferret.

 1. 1. Ontogenetic and comparative aspects of cerebellar and motor development

  Detta är en avhandling från Division of Neuroscience, Department of Experimental Medical Sciences, Lund University

  Författare :Maria Christensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neurologi; neurophysiology; Neurology; neuropsychology; Medicine human and vertebrates ; time-translation; cross-species; cerebellum; motor adaptation; development; ferret; external granular layer; neuropsykologi; neurofysiologi; Medicin människa och djur ;

  Sammanfattning : During the course of development the motor repertoire of animals and humans alike go through dramatic changes. New motor patterns arise; movements become coordinated, improve in precision and are at the same time continuously calibrated to the changing body dimensions. The cerebellum is critical for movement coordination and adaptation in adults. LÄS MER

 2. 2. Aspects on luminal nitric oxide in relation to oesophageal acid exposure and mucosal integrity

  Detta är en avhandling från Division of Neuroscience, Department of Experimental Medical Sciences, Lund University

  Författare :Mogens Bove; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; nitric oxide; nitric oxide synthase; acid; gastro-esophageal reflux disease; membrane potentials; saliva; nitrate; blood flow; ferret; histopathology;

  Sammanfattning : Nitric oxide (NO) exerts important neuromuscular control of the oesophagus, but little is known about the sources and effects of the NO present in the distal oesophageal lumen. These questions were presently addressed in both human and animal experiments. LÄS MER

 3. 3. Cerebellar pathways and mechanisms in classical conditioning

  Detta är en avhandling från Pär Svensson, Dep Physiological Sciences, Sölvegatan 19, 223 62 Lund, Sweden

  Författare :Pär Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neurology; Climbing Fibers; Conditioned Response; Mossy Fibers; Ferret; Eyeblink; Cerebellum; Classical Conditioning; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hjärnan ansvarar för styrningen av vårt beteende. Exempelvis kan skador på hjärnan vara förödande för vår motorik eller förändra vår personlighet. LÄS MER

 4. 4. Craniofacial morphology and growth in the ferret: effects from alteration of masticatory function

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Tailun He; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : INTRODUCTION: Our hypothesis is that any effects on craniofacial growth and morphology induced by altering the masticatory function will vary according to the species involved. The general aim of this thesis was to test the possible effects of altering the masticatory function on craniofacial growth and morphology, as well as features of masticatory muscles in ferrets. LÄS MER

 5. 5. Phosphatidylethanol - formation and degradation in blood and organs

  Detta är en avhandling från Steina Aradóttir, Medical neurochemistry, Lund University Hospital, S-221 85 Lund, Sweden

  Författare :Steina Aradottir; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Diagnostik; Public health; Diagnostics; organs; blood; HPLC; in vitro; in vivo; human; rat; phosphatidylethanol; phospholipase D; alcohol; ethanol; epidemiology; Folkhälsa; epidemiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Arbetet med denna avhandling har handlat om en abnormal fosfolipid (fettämne) som bildas i kroppens celler endast när alkohol är närvarande, lipiden kallas fosfatidyletanol (PEth). För att lättare kunna förstå resultaten av våra undersökningar börjar jag med en kort bakgrund. LÄS MER