Sökning: "fast determination"

Visar resultat 1 - 5 av 96 avhandlingar innehållade orden fast determination.

 1. 1. Fast and High-Quality Visibility Determination

  Författare :Rasmus Barringer; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; computer graphics; visibility; anti-aliasing; line sampling; ray tracing; rendering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Datorgenererade bilder är en viktig del av underhållningsindustrin, som bland annat innefattar spel- och filmindustrin. För att kunna skapa avancerade specialeffekter i filmer samt stora och detaljerade spelvärldar krävs datorprogram som utnyttjar beräkningskraften i dagens datorer på ett effektivt sätt. LÄS MER

 2. 2. Electric DNA chips for determination of pathogenic microorganisms

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Yanling Liu; KTH.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; electric DNA chip array; fast determination; virulence genes; multiplexed gene detection; bacterial colony; ultrasonication; DNA fragmentation; Bacillus cereus; NATURAL SCIENCES Biology; NATURVETENSKAP Biologi; TECHNOLOGY Bioengineering; TEKNIKVETENSKAP Bioteknik;

  Sammanfattning : Silicon-based electric DNA chip arrays were utilized to fast identify pathogenic microorganisms with respect to the capacity to produce toxins involved in foodborne poisoning and infections. Bacteria of the B. cereus and the enterohemorrhagic E. LÄS MER

 3. 3. Characterization of crystalline materials by rotation electron diffraction Phase identification and structure determination

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Materials and Environmental Chemistry (MMK), Stockholm University

  Författare :Yifeng Yun; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; electron microscopy; phase identification; rotation electron diffraction; structure determination; three-dimensional electron diffraction; oorganisk kemi; Inorganic Chemistry;

  Sammanfattning : Electron crystallography is powerful for determination of complex structures. The newly-developed 3D electron diffraction (ED) methods make structure determination from nano- and micron-sized crystals much easier than using other methods, for example X-ray diffraction. LÄS MER

 4. 4. Protein production, characterization and structure determination in structural genomics

  Detta är en avhandling från Bioteknologi

  Författare :Esmeralda A. Woestenenk; KTH.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Biology; protein production; protein solubility; fusion tags; nuclear magnetic resonance; structure determination; Biologi; NATURAL SCIENCES Biology; NATURVETENSKAP Biologi;

  Sammanfattning : This thesis covers the process from expression of a heterologous gene in Escherichia coli to structure determination of a protein by nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy.The first part concerns structural genomics-related parallel screening studies on the effect of fusion tags (in particular the His tag) on protein solubility and the use of fusion tags in fast, parallel purification protocols intended for initial biophysical characterization of human proteins produced in E. LÄS MER

 5. 5. Dosimetry and radiation quality in fast-neutron radiation therapy A study of radiation quality and basic dosimetric properties of fast-neutrons for external beam radiotherapy and problems associated with corrections of measured charged particle cross-sections

  Detta är en avhandling från Institutionen för medicin och vård

  Författare :Jonas Söderberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neutron; Dosimetry; Radiotherapy; Monte Carlo; Microdosimetry; Cross-section; RBE; LET; Energy-loss corrections; MEDICINE Physiology and pharmacology Radiological research Radiological physics; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Radiologisk forskning Radiofysik;

  Sammanfattning : The dosimetric properties of fast-neutron beams with energies ≤80 MeV were explored using Monte Carlo techniques. Taking into account transport of all relevant types of released charged particles (electrons, protons, deuterons, tritons, 3He and α particles) pencil-beam dose distributions were derived and used to calculate absorbed dose distributions. LÄS MER