Sökning: "förvaltning statsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 536 avhandlingar innehållade orden förvaltning statsvetenskap.

 1. 1. En legitim (elektronisk) förvaltning? Om IT-utveckling i kommunal förvaltning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Gabriella Jansson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; E-government; public administration; legitimacy; local government; municipality; public e-services; institutionalism; E-förvaltning; offentlig förvaltning; legitimitet; kommuner; e-tjänster; organisering; pragmatisk institutionalism;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen undersöker utvecklingen av en elektronisk förvaltning ur ett legitimitetsperspektiv. Det övergripande syftet är att analysera den reella och potentiella förändring som e-förvaltning innebär för den offentliga förvaltningens legitimitetsgrunder, både i form av hur e-förvaltning har formulerats som idé, och hur det konkret har gått till när e-förvaltning har implementerats i praktiken. LÄS MER

 2. 2. Reassembling Local E-Government A study of actors’ translations of digitalisation in public administration

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Mariana S. Gustafsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Local e-Government; digitalisation; network governance; translation; tensions; Kommunal förvaltning; digitalisering; nätverksstyrning; översättning; spänningar;

  Sammanfattning : The digitalisation of society decidedly affects public administration. Swedish public administration has long worked with information technologies for an effective and improved management of public services. But new and increased use of information technologies in society poses new challenges. LÄS MER

 3. 3. The compatibility of effective self-ownership and joint world ownership

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Political Science, Stockholm University

  Författare :Magnus Jedenheim-Edling; Stockholms universitet.; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Praktisk filosofi; Practical Philosophy; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; statsvetenskap;

  Sammanfattning : The three main conclusions of this doctoral thesis are: first, that effective self-ownership is compatible with joint world ownership; second, that it is incompatible with private ownership as expressed in right-libertarianism; third, that it is incompatible with private ownership as expressed in left-libertarianism. Effective self-ownership is a technical way of expressing personal freedom, and joint world ownership means that the world is owned by everyone in common and that people, therefore, have an equal say as regards its use. LÄS MER

 4. 4. Only women bleed? : a critical reassessment of comprehensive feminist social theory

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Helen Lindberg; Örebro universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap; Catharine M. MacKinnon; Anna G. Jonasdottir; Luce Irigaray; Judith Butler; feminism; political feminism; comprehensive feminism; postfeminism; marxism; social theory; ideology; politcal implications; social science; philosophy of science; Statsvetenskap; Political Science; Sociology; Sociologi; Filosofi; Practical Philosophy; Gender Studies; Genusvetenskap; Feminist social theory; Luce irigaray;

  Sammanfattning : Is there a viable specifically feminist social theory that can serve as heuristic devise in our social research? This thesis is a critical reassessment of the ontological and normative assumptions of four social theories with specific and clear claims of being feminist. These are Catharine M MackInnon’s Radical Feminism, Anna G Jonasdottir’s Theory of Love Power, Luce Irigaray’s Feminism of Sexual Difference and Judith Butler’s Queer Feminism. LÄS MER

 5. 5. Organizing interest and organized protest : difficulties of member representation for the Swedish Central Organization of Salaried Employees (TCO)

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Political Science, Stockholm University

  Författare :Michele Micheletti; Stockholms universitet.; [1985]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statsvetenskap; Political Science; Swedish Central Organization Salaried Employees TCO Corporatism; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER