Sökning: "förlag"

Visar resultat 1 - 5 av 513 avhandlingar innehållade ordet förlag.

 1. 1. Romantik och förnuft : V.F. Palmblads förlag 1810-1830

  Detta är en avhandling från Hedemora : Gidlund

  Författare :Petra Söderlund; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; sociology of literature; publishing history; book history; author-publisher relations; literary field; reading history; romanticism; Swedish 19th century literature; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The subject of this thesis is V.F. Palmblad's publishing house during the years of 1810-1830 and particularlyits role in the breakthrough of literary romanticism. Pierre Bourdieu's concepts of "field" and "habitus" areused in the dissertation. LÄS MER

 2. 2. Andelivets agitator : : J A Eklund, kristendomen och kulturen

  Detta är en avhandling från Norma förlag

  Författare :Johan Sundeen; Högskolan i Borås.; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; teologi; kristendom; historia; Culture; cultural struggle; public theology; Christianity; personalism; idealism; spiritual life; history.; humanities; naturalism; science; nationalism;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study the formation of opinions in issues related to the problem area of Christianity and culture of Public Theologian J A Eklund (1863-1945). The concept of Public Theologian refers to a theologian, who by participating in the cultural debate, strives to convince the public that Christianity is a superior theory of life even in modern society, and of Christianity’s relevance in every area of society. LÄS MER

 3. 3. Skrubbsår : Berättelser om ur hiv föreställs och erfars i samtida Sverige

  Detta är en avhandling från Makadam Förlag

  Författare :Desireé Ljungcrantz; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HlV; experiences; interviews; popular culture; cultural studies gender; health; intersectionality; vulnerability; queer; phenomenology; liveability; creative writing; auto-fiction; hiv; erfarenheter; intervjuer; populärkultur; kulturstudie; genus; hälsa; normer; intersektionalitet; sårbarhet; queer; fenomenologi; levbarhet; kreativt skrivande; autofiktion;

  Sammanfattning : Avhandlingen är en tvärvetenskaplig kulturstudie som utforskar föreställningar om och erfarenheter av hiv som kronisk sjukdom i Sverige under 2005–2014. Analysen av ett antal hiv-berättelser sker tillsammans med en teoretisk sammanflätning i form av den queera sårbarhetens och sjukdomens fenomenologi, samt genom de feministiska figurationerna hiv-tröskeln, skrubbsår, plåster och gruskorn. LÄS MER

 4. 4. Hatar Gud bögar? : Teologiska förståelser av homo-, bi- och transpersoner. En befrielseteologisk studie

  Detta är en avhandling från Stockholm : Normal Förlag

  Författare :Lars Gårdfeldt; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Helgon; Hagiografi; Befrielseteologi; Queer studier; homosexualitetsstudier; Mänskliga rättigheter; Jämställdhet; Genusrelationer; Kyrkohistoria; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap;

  Sammanfattning : Churches try to limit the human rights of homosexuals, bisexuals and transgendered people by opposing gay marriage, LGBT-people's right to adopt and protective legislation, concerning hate crimes and similar issues. They do so through publications, papal decrees and various other churchly forums. LÄS MER

 5. 5. Professionens problematik : lärarkårens kommunalisering och välfärdsstatens förvandling

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Johanna Ringarp; Södertörns högskola.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Välfärdsstaten; Sverige; 1980-talet; 1990-talet; Offentliga sektorn; studier och undervisning; Utbildningspolitik; Socialdemokrati; Skolan administration och förvaltning; Kommunalisering; Swedish educational system; Welfare system; New Public Management; decentralization; municipalization; Swedish history; The Swedish Association of Local Authorities; Social Democrat; compulsory school; modern history.; teachers’ associations; teacher; de-professionalization; semi-profession; Profession;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish År 2011 är det exakt 20 år sedan lärarkåren kommunaliserades. Reformen ger fortfarande upphov till diskussioner, inte minst från liberalt håll diskuteras idag lärarprofessionens status och vilka konsekvenser kommunaliseringen har medfört. I Professionens problematik analyseras motiven bakom kommunaliseringen. LÄS MER