Sökning: "external otitis"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden external otitis.

 1. 1. External otitis and its treatment is a group III steroid without antibiotics sufficent therapy? Experimental and clinical studies

  Detta är en avhandling från Umeå : Klinisk vetenskap

  Författare :Per Emgård; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine; external otitis; external auditory canal EAC ; animal model; treatment; betamethasone; hydrocortisone; antibiotics; human study; Pseudomonas aeruginosa; Candida albicans.; Medicin; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin; Oto-Rhino-Laryngology; oto-rhino-laryngologi;

  Sammanfattning : ABSTRACTExternal otitis and its treatment. Is a group III steroid without antibiotics sufficient therapy? – Experimental and clinical studiesPer Emgård, Department of Otorhinolaryngology, University of Umeå and Ystad Hospital, Umeå and Ystad, SwedenExternal otitis is one of the most common ear, nose and throat (ENT) diagnoses in out-patient clinics. LÄS MER

 2. 2. Multifunctional roles of plasmin in inflammation Studies of animal models on rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, wound healing and infection

  Detta är en avhandling från Umeå : Klinisk vetenskap

  Författare :Jinan Li; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :Plasmin; complement; inflammation; wound healing; infection; autoimmune disease; non-autoimmune disease; rheumatoid arthritis; multiple sclerosis; tympanic membrane; otitis media; medicinsk biokemi; Medical Biochemistry;

  Sammanfattning : Plasmin has been suggested to be involved in degradation of extracellular matrix (ECM) and tissue remodeling during a number of physiological and pathological processes. The aims of this thesis were to study the functional roles of plasmin during pathological inflammation in autoimmune and nonautoimmune disease models of rheumatoid arthritis (RA), multiple sclerosis (MS), wound healing and infection. LÄS MER

 3. 3. Activation of human B cells with the Moraxella catarrhalis IgD-binding protein MID

  Detta är en avhandling från Inst f Laboratoriemedicin, Malmö Medicinska fakulteten, LU

  Författare :Radinka Hadzic; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Mikrobiologi; bakteriologi; virology; mycology; bacteriology; AAT; Microbiology; tonsils; CD19; CD21; MID; B cells; serology; virologi; mykologi; Immunology; transplantation; Immunologi; serologi; Moraxella catarrhalis;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Moraxella catarrhalis är en bakterie som tillhör vår normala bakterieflora. Den är dock också en luftvägspatogen som kan orsaka öroninflammation hos barn, nedre luftvägsinfektioner hos vuxna och äldre, och bihåleinflammation hos både barn och vuxna. Intresset kring M. LÄS MER