Sökning: "estetisk värdering"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden estetisk värdering.

 1. 1. Bilder av småstaden - om estetisk värdering av en stadstyp; Images of the Small Town - on Aesthetic Evaluation of a Townscape

  Detta är en avhandling från Department of Architecture and Built Environment, Lund University

  Författare :Catharina Sternudd; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Environmental health; Karlshamn; urban kvalitet; stadsmiljö; småstadsbebyggelse; estetisk värdering; småstad; stadsplanering; arkitektur; urban aesthetics; townscape; aesthetic evaluation; small town; Architecture; urban design; Miljömedicin; interior design; Arkitektur; inredningsarkitektur;

  Sammanfattning : The thesis takes its starting-point in the last years' growing interests in the small town as an architectural concept. Pre-industrial small towns are used as visual and structural models for very attractive new settlements in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Environmental Atmosphere: Outdoor Environmental Assessments for Design and Education

  Detta är en avhandling från Environmental and Energy Systems Studies, Lund university

  Författare :Lisa Tucker Cross; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Landskapsarkitektur; Landscape design; POE; outdoor environment; housing exhibitions; housing environments; expert checklist; environmental atmosphere; architectural education; cross-cultural; Physical planning; Fysisk planering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens syfte var att utveckla en checklista för bedömning av utemiljön i flerfamiljs bostadsområden. Fem experter inom arkitektur, landskapsarkitektur och stadsplanering medverkade i den första utvärderingen som omfattade sex bostadsområden i Lund. LÄS MER