Sökning: "environmental technology"

Visar resultat 1 - 5 av 2881 avhandlingar innehållade orden environmental technology.

 1. 1. Environmental Assessment and Strategic Technology Choice: The Case of Renewable Transport Fuels

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Karl Hillman; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Miljöteknik; Environmental engineering; Teknik och social förändring; Technology and social change; environmental assessment; life cycle assessment LCA ; socio-technical change; strategic technology choice; renewable fuels;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Towards Prospective Exposure Modeling of Nanoparticles - Applying Particle Flow Analysis and Kinetic Exposure Modeling for the Cases of TiO2 and Ag Nanoparticles

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Rickard Arvidsson; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Miljökemi; Environmental chemistry; Miljöteknik; Environmental engineering; Teknik och social förändring; Technology and social change; Particle flow analysis PFA ; exposure modeling; nanoparticles; environmental risk assessment;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Contributions to Emission, Exposure and Risk Assessment of Nanomaterials

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Rickard Arvidsson; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Nanomaterials; nanoparticles; emission assessment; exposure assessment; risk assessment; titanium dioxide; silver; graphene; particle flow analysis; substance flow analysis.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. GETTING MORE OUT OF THE AFTERLIFE

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Derek Diener; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Product EoL management; MFA; remanufacturing; steel; company-level; material efficiency;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Information Quality in Industrial Environmental Management: Defining and Managing Quality of Environmental Information

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Ann-Christin Pålsson; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Miljöteknik; Environmental engineering; industrial environmental management; information quality; environmental information systems; information quality definition; information quality requirements; information quality management; information review; total quality management;

  Sammanfattning : .... LÄS MER