Sökning: "energi- och miljöteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 157 avhandlingar innehållade orden energi- och miljöteknik.

 1. 1. Environmental Assessment Tools for Neighbourhoods and Buildings in relation to Environment, Architecture, and Architects

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Marita Wallhagen; KTH.; Högskolan i Gävle.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis; architects; architecture; buildings; environment; environmental assessment tools; environmental sustainability; neighbourhoods;

  Sammanfattning : This thesis explores Neighbourhood and Building Environmental Assessment Tools’ (NBEATs’) function as assessment tools and decision support, and their relation to environment, architecture and architects. This is done by analysing, testing, and discussing a number of NBEATs (LEED-NC, Code for Sustainable Homes, EcoEffect, LEED-ND, BREEAM-C, and ENSLIC-tool), their manuals and use. LÄS MER

 2. 2. Energy efficient and economic renovation of residential buildings with low-temperature heating and air heat recovery

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Marcus Gustafsson; KTH.; Högskolan Dalarna.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energiteknik; Energy Technology; iNSPiRE; iNSPiRE;

  Sammanfattning : Byggnader står för omkring 40 % av den totala energianvändningen i EU. Energieffektivisering av byggnader är och fortsätter därför att vara en viktig fråga. LÄS MER

 3. 3. Marketing for Life Cycle Thinking

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Emma Rex; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers tekniska högskola.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Företagsekonomi; Business studies; Industriell teknik och ekonomi; Industrial engineering and economy; Miljöteknik; Environmental engineering; Environmental management; Green marketing; Life cycle thinking LCT ; Life cycle management LCM ; Industry practices; LCA practice; Organisational theory; Interpretive research; Functionalist research; Sensemaking;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Modelling energy demand in the buildings sector within the EU

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Eoin Ó Broin; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ekonometri; Econometrics; Konstruktionsteknik; Construction engineering; Termisk energiteknik; Thermal energy engineering; Miljöteknik; Environmental engineering; Decomposition; Efficiency; EU; Heating; Residential; Scenarios; Econometrics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Energy Export Opportunities from Kraft Pulp and Paper Mills and Resulting Reductions in Global CO2 Emissions

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Erik Axelsson; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Cellulosa- och pappersteknik; Cellulose and paper engineering; Kemisk energiteknik; Chemical energy engineering; Miljöteknik; Environmental engineering; Energy savings; Heat integration; Kraft pulp and paper mill; Energy export; Global CO2 emissions;

  Sammanfattning : .... LÄS MER