Sökning: "energi- och miljöteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 172 avhandlingar innehållade orden energi- och miljöteknik.

 1. 1. Environmental Assessment Tools for Neighbourhoods and Buildings in relation to Environment, Architecture, and Architects

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Marita Wallhagen; KTH.; Högskolan i Gävle.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis; architects; architecture; buildings; environment; environmental assessment tools; environmental sustainability; neighbourhoods;

  Sammanfattning : This thesis explores Neighbourhood and Building Environmental Assessment Tools’ (NBEATs’) function as assessment tools and decision support, and their relation to environment, architecture and architects. This is done by analysing, testing, and discussing a number of NBEATs (LEED-NC, Code for Sustainable Homes, EcoEffect, LEED-ND, BREEAM-C, and ENSLIC-tool), their manuals and use. LÄS MER

 2. 2. Energy efficient and economic renovation of residential buildings with low-temperature heating and air heat recovery

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Marcus Gustafsson; KTH.; Högskolan Dalarna.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energiteknik; Energy Technology; iNSPiRE; iNSPiRE;

  Sammanfattning : Byggnader står för omkring 40 % av den totala energianvändningen i EU. Energieffektivisering av byggnader är och fortsätter därför att vara en viktig fråga. LÄS MER

 3. 3. Noise in the preschool health and preventive measures

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Fredrik Sjödin; Umeå universitet.; Högskolan i Gävle.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Occupational and Environmental Medicine; arbets- och miljömedicin; Noise; hearing disorders; stress; health; occupational environment; preventive measures; intervention;

  Sammanfattning : Avhandlingen baseras på ett samarbete med förskoleverksamheten inom Umeå kommun och har innefattat medverkan från 101 pedagoger i delstudie 1 och 24 pedagoger i en delstudie 2. Studie 1 som redovisas i tre delarbeten, I, II och III, har innefattat personburna och stationära bullermätningar i lekhallar och i matsalar. LÄS MER

 4. 4. Energy Efficiency through Thermal Energy Storage Possibilities for the Swedish Building Stock

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Johan Heier; KTH.; Högskolan Dalarna.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; thermal energy storage; buildings; energy efficiency; energy savings; peak load reduction; Swedish building stock; termisk energilagring; byggnader; energieffektivisering; energibesparing; toppbelastningsutjämning; Sveriges byggnadsbestånd; Värmelagring i byggnader;

  Sammanfattning : Behovet av värme och kyla i byggnader utgör en betydande del av ett lands totala energianvändning och att reducera detta behov är av yttersta vikt för att nå nationella samt internationella mål för minskad energianvändning och minskade utsläpp. En viktig väg för att nå dessa mål är att öka andelen förnyelsebar energi för kylning och uppvärmning av byggnader. LÄS MER

 5. 5. Marketing for Life Cycle Thinking

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Emma Rex; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Företagsekonomi; Business studies; Industriell teknik och ekonomi; Industrial engineering and economy; Miljöteknik; Environmental engineering; Environmental management; Green marketing; Life cycle thinking LCT ; Life cycle management LCM ; Industry practices; LCA practice; Organisational theory; Interpretive research; Functionalist research; Sensemaking;

  Sammanfattning : The concept of “life cycle thinking” creates possibilities for major improve¬ments in environ¬mental performance, but compels companies to look beyond their own immediate sites and operations to consider the broader picture of their products’ or services’ environmental impact. This thesis seeks to explore company attempts to implement such life cycle thinking (LCT), and how this connects with their self-inte¬rest in terms of market success. LÄS MER