Sökning: "egalitarian"

Visar resultat 1 - 5 av 62 avhandlingar innehållade ordet egalitarian.

 1. 1. Att stå på egna ben

  Detta är en avhandling från Malmö Kulturmiljö

  Författare :Bo Friman; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; central functions; individual; collective; egalitarian; elite; pit-system; long-house; farm; village; manifestation; ancestor cult; possession; social bonds; Malmö; Mellanbyn; Early Iron Age;

  Sammanfattning : The dissertation can be divided into two parts, the first of which is a detailed analysis of three excavations concerning Mellanbyn in southern Malmö. In the second part I study the more general development of society, relating Mellanbyn to the surrounding area as well as to the region as a whole during Late Bronze Age and the Early Iron Age. LÄS MER

 2. 2. Tracking mathematical giftedness in an egalitarian context

  Detta är en avhandling från Malmö Kulturmiljö

  Författare :Linda Mattsson; Chalmers tekniska högskola Göteborgs universitet.; Chalmers University of Technology University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; mathematics; giftedness; creativity; identification; characterization; gifted education;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Amasonen och jägaren : kön/genderkonstruktioner i norr

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Lillian Rathje; Umeå universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Late Iron Age; Northern Sweden; Västerbotten; ethno- historical sources; place names; sex gender constructions; seal hunting; Amazons; mixed economy; shielings; folk belief systems; binary oppositions; egalitarian society;

  Sammanfattning : This thesis deals with Late Iron Age/Early Medieval society and settlement in the coastal region of Västerbotten in northern Sweden. A contextual model using empirical archaeological data, place-names and ethno-historical sources is proposed for interpreting the ways people organized their lives in this landscape. LÄS MER

 4. 4. När-demokrati Jämlikhet och ledarskap i en gotländsk strandbygd

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Carl von Rosen; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Cultural anthropology; local community; marginalisation; egalitarian society; leadership; spokesperson; duga – be up to standard; rhetoric; practice; Kulturantropologi; Gotland; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology Cultural anthropology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi Kulturantropologi; Kulturantropologi; Cultural Anthropology;

  Sammanfattning : Leadership in an egalitarian society is a contradiction in terms. Still, a collective has to be vocal in order to gain a bargaining position, and to have its identity reflected and accepted. This is not the least true for a marginalised society like När socken, on the Swedish island of Gotland. LÄS MER

 5. 5. Gift and Exchange in the Reciprocal Regime of the Miskito on the Atlantic Coast of Nicaragua, 20th Century

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Christopher Kindblad; Högskolan i Halmstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social anthropology ethnography; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialantrolopologi etnografi; Miskito; Nicaragua; Economy; Exchange; History; 20th century; analogic code; digital code; tragedy of the commons; egalitarian norms; entrepreneurship; symbolic transformations; long-term gift; short-term exchange; reciprocal regime; Tasbapauni; paradox; Social and economic history; Ekonomisk och social historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen är en historisk-komparativ analys av en konflikt som har uppstått i Miskito's ekonomiska system under 1900-talet avseende exploateringen av kommunalt ägda resurser. Studien är baserad på empiriskt material insamlat i en Miskito/Creole by på Atlantkusten i Nicaragua på 1990-talet. LÄS MER