Sökning: "educational activity"

Visar resultat 1 - 5 av 321 avhandlingar innehållade orden educational activity.

 1. 1. Understandings of understanding : an inquiry concerning experiental conditions for developmental learning

  Författare :Glen Helmstad; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; understanding; experience; activity; learning; explanation; Activity;

  Sammanfattning : This thesis is about understandings of understanding and has developed from previous research on study skill and conceptions of learning among participants in various forms of education. The purpose was to investigate understandings of understanding as a phenomenon and the significance of understanding of understanding for learning. LÄS MER

 2. 2. Non-formal Learning through Ludic Engagement within Interactive Environments

  Detta är en avhandling från Holmbergs

  Författare :Eva Petersson; Malmö University.; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Humanities Social Sciences; non-formal learning; activity; action; intuitive interaction; interactive environments; interactive play; rehabilitation; sensor technology; non-intrusive interface; case studies; Människa-dator-interaktion; Computer games; Human-computer interaction; didaktik; Pedagogik; Pedagogy and didactics; sensorteknologi; rehabilitering; intuitiv interaktion; interaktiva miljöer; interaktiv lek; icke-formellt lärande; handling; fallstudier; Aktivitet; Action;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Interaktiva miljöer erbjuder en märkbar utvecklingmöjlighet när det gäller bl.a. anpassningsmöjlighet samt uppmuntran till handling och interaktion. LÄS MER

 3. 3. Småbarnsskolan: vad hände och varför?: en sekellång historia studerad med fokus på förändring av pedagogisk verksamhet från 1833 och framåt

  Detta är en avhandling från Britten Ekstrand, Högskolan Kristianstad, S-291 88 Kristianstad

  Författare :Britten Ekstrand; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; educational history; Infant schools; school history; transition; long term educational change; frame factor theory; pioneers of Froebelian work.; nursery schools; Comparative and historical pedagogy; Jämförande och historisk pedagogik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Småbarnsskolan. Vad hände och varför? En sekellång historia studerad med fokus på förändring av pedagogisk verksamhet från 1833 och framåt. I denna bok tecknas en bild av småbarnsskolan som pedagogisk företeelse i Sverige. Den första småbarnsskolan inrättades 1833 och i kölvattnet följde ett trettiotal. LÄS MER

 4. 4. På spaning efter idrottsdidaktik

  Detta är en avhandling från Britten Ekstrand, Högskolan Kristianstad, S-291 88 Kristianstad

  Författare :Katarina Schenker; Malmö University.; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogics; Pedagogik; Sport Science; Idrottsvetenskap; idrottsdidaktik; didaktik; idrottsvetenskap; idrott; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; PE teacher education programme; PETE; didactics; subject-matter didactics; sport didactics; physical education; sport education theory; teaching model; sport pedagogy model; sport pedagogical reflection; Sport pedagogy; Sport education theory; Higher education; Physical education; Sport didactics; PE teacher education programmes; Idrottsdidaktik; Ämnesdidaktik; Idrottslärarutbildning; Lärarutbildning; Högre utbildning;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För ämneslärarexamen krävs att studenterna ska kunna bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnesdidaktik. För lärarprogram med inriktning mot undervisning i Idrott och hälsa medför det att begreppet idrottsdidaktik behöver tydliggöras. LÄS MER

 5. 5. Spelet runt datorn: Datoranvändande som meningsskapande praktik i förskolan

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Agneta Ljung-Djärf; Högskolan Kristianstad.; Malmö University.; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; datoranvändande; förskola; datoranvändade i förskolan; computer-use; discursive practice.; Datorstödd undervisning; Computer-assisted education; pre-school;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under senare år har datorn kommit att bli ett vanligt inslag i förskolans dagliga verksamhet. Visioner och planer har formulerats, inte minst politiskt. Det har sedan varit upp till pedagogerna att organisera och genomföra datoranvändandet i den lokala förskolevardagen. LÄS MER