Sökning: "dystrophin"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet dystrophin.

 1. 1. Fibromodulin and Dystrophin in Atherosclerosis: Novel roles for extracellular matrix in plaque development

  Detta är en avhandling från Department of Experimental Medical Science, Lund Univeristy

  Författare :Annelie Shami; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Atherosclerosis; fibromodulin; dystrophin; carotid artery; lipid accumulation; restenosis; plaque;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Fibromodulin och dystrofin i ateroskleros; en populärvetenskaplig sammanfattning VAD ÄR ATEROSKLEROS? Ateroskleros – det man tidigare kallade för åderförkalkning – är grundorsaken till hjärtinfarkt, stroke och kärlkramp. Ett aterosklerosplack är en förträngning i ett blodkärl, ofta vid en förgrening där blodflödet är turbulent. LÄS MER

 2. 2. Neuromuscular injuries and pharyngeal dysfunction in snorers and sleep apnea patients : a study on pathological changes in the human soft palate and its relationship with swallowing dysfunction

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Farhan Shah; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Axons; BDNF; desmin; dystrophin; obstructive sleep apnea; OSA; pharyngeal function; muscle; myopathy; neuropathy; Schwann cells; swallowing dysfunction; upper airway; Medical Cell Biology; medicinsk cellbiologi; oto-rhino-laryngologi; Oto-Rhino-Laryngology; patologi; Pathology; Molecular Cellbiology; molekylär cellbiologi;

  Sammanfattning : Obstructive sleep apnea (OSA) is a prevalent progressive sleep disorder with serious negative health consequences. Although several risk factors such as obesity can make an individual vulnerable to develop OSA, the pathophysiological mechanism for the collapse of the upper airway is unclear. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of surgical methods for sleep apnea and snoring

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Thorbjörn Holmlund; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Sleep apnea syndromes; adverse effects; mortality; radiofrequency; sham surgery; randomized controlled trial; daytime sleepiness; snoring; tonsillar hypertrophy; tonsillectomy; cytoskeleton; desmin; dystrophin; muscle fiber; palatopharyngeus; soft palate; uvula.; oto-rhino-laryngologi; Oto-Rhino-Laryngology;

  Sammanfattning : Background: Snoring and obstructive sleep apnea (OSA) are both common disorders with a number of negative health effects. The safety and efficacy of treating snoring and OSA surgically have been questioned and there has been a lack of studies in the field. LÄS MER

 4. 4. Challenging the mystique Connection. Deciphering cell-matrix interactions role in atherosclerosis and restenosis

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Vignesh Murugesan; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :Dystrophin glycoprotein complex; beta-sarcoglycan; dystrophin; Plaque; vascular smooth muscle cells; atherosclerosis; restenosis;

  Sammanfattning : Atherosclerosis is the underlying cause for myocardal infarction, stroke and peripheral arterial disease, collectively referred to as cardiovascular diseases. These represent the major cause of death globally. LÄS MER

 5. 5. Vascular smooth muscle mechanotransduction and plasticity-the role of microRNA, calcium signaling and actin polymerization

  Detta är en avhandling från Department of Experimental Medical Science, Lund Univeristy

  Författare :Karolina Turczynska; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; PYK2; actin polymerization; calcium; microRNA; stretch;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hjärtat pumpar blod genom ett nätverk av blodkärl, vilket för ut syre och näringsämnen till organen och för tillbaka restprodukter som bryts ned eller utsöndras från kroppen. När hjärtat pumpar byggs det upp ett tryck som driver blodet genom kärlsystemet, från artärter till vener via ett förgrenat nät av kapillärer, som svarar för utbytet med vävnadsvätskorna. LÄS MER