Sökning: "diss avhandlingar institutionen för pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 929 avhandlingar innehållade orden diss avhandlingar institutionen för pedagogik.

 1. 1. Rum för rörelse : Om kroppens bildning och utbildning i skolans gymnastiksalar

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Åsa Liljekvist; GIH. Gymnastik- och idrottshögskolan; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities; Gymnasiums; rooms; physical environment; body; body movement; knowledge; physical literacy; physical education; discourse; discourse analysis; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis deals with questions about the built environment in relation to the education of the body. The purpose of the thesis is to illustrate and discuss prerequisites for physical literacy and education in school gymnasiums. LÄS MER

 2. 2. En reformerad lärare Konstruktionen av en professionell och betygssättande lärare i skolpolitik och skolpraktik

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Larissa Mickwitz; Stockholms universitet.; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogik; Education; teachers; professionalism; grading; school reform; curriculum theory; institutionalism; discourse theory; policy analysis; lärare; professionalism; betyg; läroplansteori; institutionalism; diskursteori; skolreformer; policyanalys;

  Sammanfattning : This doctoral thesis investigates the interrelatedness between school policy and practice. In the thesis, the construction of “the teacher” is analysed in school policy documents and teacher interviews. LÄS MER

 3. 3. Rättvis idrottsundervisning för elever med rörelsehinder dilemma kring omfördelning och erkännande

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Kajsa Jerlinder; Högskolan i Gävle.; Örebro universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Handikappvetenskap; Disability Science; Pedagogik; Education; physical education; physical disabilities; redistribution; recognisation; justice; special education; categorisation; idrottsundervisning; rörelsehinder; omfördelning; erkännande; rättvisa; specialpedagogik; kategorisering;

  Sammanfattning : Licentiate dissertation, written in Swedish with an English abstract.The educational goal of “a school for all” creates many challenges. Issues of socialjustice and equity are central tenets of the concept of inclusive education. LÄS MER

 4. 4. Från barn till elev i riskzon En analys av skolan som kategoriseringsarena

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Marianne Lundgren; Växjö universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Pedagogics; school; special education; risk; normality; deviance; governmentality; genealogy; power; regulation; collaboration;

  Sammanfattning : The purpose of this doctoral thesis is to describe and analyse how school children are constructed into being pupils at risk. The research questions focus on what governing practices and techniques are used for and how power relations are expressed in a pedagogical practice.An ethnographic case study was conducted. LÄS MER

 5. 5. Talet om ansvar i förskolans styrdokument 1945-1998 : en textanalys

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Ann-Kristin Göhl-Muigai; Mittuniversitetet.; Örebro universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Responsibility; Pedagogik; Education; curriculum theory; language usage; pre-school goal documents; responsibility; text analysis; pedagogik;

  Sammanfattning : With the overall aim of "analysing and comparing the language that was used during the period 1945-1998 in pre-school documents with regard to the duty of promoting the development of children into responsible persons and citizens", the thesis studies seven authoritative government texts for pre-schools. The goal documents form an intertextual chain whose first link was published under the auspices of the National Swedish Bord of Health and Welfare, when the number of institutions for the care and education of the youngest children was still very limited. LÄS MER