Sökning: "digital tools"

Visar resultat 1 - 5 av 417 avhandlingar innehållade orden digital tools.

 1. 1. Att göra lärandet synligt? Individuella utvecklingsplaner och digital dokumentation

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Eva Mårell-Olsson; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; personal development plans; PDP; digital; tool; participation; influence; identity work; identity construction; education; school; Individuella utvecklingsplaner; digital; verktyg; delaktighet; inflytande; identitetsarbete; identitetskonstruktion; utbildning; skola; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Since 2006 there have been two major changes to the Swedish Education Act. In January 2006, the first change, concerning nine-year compulsory school, took effect. The Act now requires that Personal Development Plans (i.e. LÄS MER

 2. 2. Digital Marketing Strategy B2B and Stakeholders Communication

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Maryam Lashgari; KTH.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digital Media; Proximity Marketing; Beacon Technology; Social Media; Industrial Economics and Management; Industriell ekonomi och organisation; Media Technology; Medieteknik; Informations- och kommunikationsteknik; Information and Communication Technology;

  Sammanfattning : Since digital media entered the business domain, many different tools and platforms have transformed the nature of business communications. This transformation has not been easy, since the journey has been accompanied by challenges from the marketers’ side against the adoption of the new platforms into the firm’s communication channels. LÄS MER

 3. 3. Digital Product Innovation Building Generative Capability through Architectural Frames

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Fredrik Svahn; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; digital innovation; product innovation; generativity; modularity; patterns; architecture; architectural frames;

  Sammanfattning : Over the last decades we have witnessed a profound digitalization of tangible products. While this shift offers great opportunities, it also exposes product developing industries to significant challenges. LÄS MER

 4. 4. Toward motion-capture-based digital human modelling

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

  Författare :Ali Keyvani; Högskolan Väst.; Högskolan Väst.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Mechatronics; Mekatronik; Digital human modeling; Motion capture data management; Virtual production tools; Human motion simulation; Digital Human Modeling; Motion Capture Data Management; Virtual Production Tools; Human Motion Simulation;

  Sammanfattning : Digital Human Models (DHMs) are getting more applicable in the simulation of human postures/actions inside virtual production systems. Despite the existence of various modeling techniques, simulated motions are still looking unrealistic. LÄS MER

 5. 5. Production Ergonomics Evaluation – Needs, Procedures and Digital Human Modeling Tools

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Cecilia Berlin; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Arbetsvetenskap och ergonomi; Work sciences and ergonomics; Övrig informationsteknik; Other information technology; Teknik och social förändring; Technology and social change; Production Ergonomics; Digital Human Modeling; DHM; Virtual Tools; Time; Cumulative; Musculo-Skeletal Disorders; Prevention; Produktion och arbetsvetenskap; Manufacturing engineering and work sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER