Sökning: "deliberate reformism"

Hittade 1 avhandling innehållade orden deliberate reformism.

  1. 1. Politik i sak : C.J.L. Almqvists samhällstänkande 1839-1851

    Detta är en avhandling från Eslöv : Brutus Östlings bokförlag Symposion

    Författare :Anders Burman; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2005]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; C.J.L. Almqvist; liberalism; political ideologies; democracy; deliberate reformism; Aftonbladet; Jönköpingsbladet; public sphere; E.G. Geijer; Scandinavianism; history of ideas;

    Sammanfattning : This thesis concerns the political ideas of the Swedish author, journalist and thinker Carl Jonas Love Almqvist (1793–1866). The main source material consists of his theoretical works and the slightly more than 700 articles that he wrote for newspapers such as Aftonbladet and Jönköpingsbladet between 1839 and 1851. LÄS MER