Sökning: "cryo-TEM"

Visar resultat 21 - 25 av 37 avhandlingar innehållade ordet cryo-TEM.

 1. 21. Adsorption of proteins on zeolite FAU

  Detta är en avhandling från Center for Chemistry and Chemical Engineering

  Författare :Daniel Klint; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; matrix preparation; cryo-electron microscopy; protein purification; zeolites; Inorganic chemistry; Oorganisk kemi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Zeoliter är en grupp av kisel-aluminium-föreningar, med karaktäristiska kanalsystem inuti strukturen, som har fått stor användning inom många områden inom teknik och vetenskap. Zeoliternas viktigaste användningsområden är som torkmedel, som molekylsiktar, som jonbytare och som katalysatorer. LÄS MER

 2. 22. Bulk and interfacial properties of cellulose ethers

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Rasmus Bodvik; KTH.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : This work summarizes several studies that all concern cellulose ethers of the types methylcellulose (MC) hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) and ethyl(hydroxyethyl)cellulose (EHEC). They share the feature of negative temperature response, as they are soluble in water at room temperature but phase separate and sometimes form gels at high temperatures. LÄS MER

 3. 23. Association Phenomena in Aqueous Solutions of Surfactants and Hydrophobically Modified Polymers

  Detta är en avhandling från Physical Chemistry 1, Lund University

  Författare :Susanne Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; self-diffusion; rheology; cellulose ethers; associating polymers; polymer-surfactant interactions; polymer network; Fysikalisk kemi; Physical chemistry;

  Sammanfattning : Interactions between ionic surfactants (sodium dodecyl sulfate and dodecyltrimethylammonium chloride) and nonionic polymers ((hydroxyethyl)cellulose, ethyl(hydroxyethyl)cellulose and their hydrophobically modified analogous) have been studied by means of rheology, pulsed field gradient nuclear magnetic resonance (PFG NMR), time-resolved fluorescence quenching (TRFQ), dynamic light scattering (DLS) and cryo-transmission electron microscopy (cryo-TEM). In all experiments surfactants have been added in various amounts to polymer solutions at fixed concentrations. LÄS MER

 4. 24. Formation of Block Copolymer and Surfactant Vesicles

  Detta är en avhandling från Karin Bryskhe, Villav. 8, 232 53 Åkarp

  Författare :Karin Bryskhe; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Polymerteknik; Fysikalisk kemi; biopolymers; Polymer technology; nanoparticles; Lipid; triblock copolymer; surfactants; Nonionic; Vesicles; Formation; Physical chemistry;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish En amfifil molekyl innebär en molekyl som består av två delar, en som är hydrofil (“vattenälskande”) och en som är hydrofob (“vattenhatande”). Ofta består den amfifila molekylen av en ”vattenälskande” huvudgrupp och en ”vattenhatande” svans och kallas för surfaktant. LÄS MER

 5. 25. Structure and stability of liposomes : Interactions with micelle- forming surfactants

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mats Silvander; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Physics; Fysik; NATURAL SCIENCES Physics; NATURVETENSKAP Fysik; Physical Chemistry; fysikalisk kemi;

  Sammanfattning : The stability of phospholipid lipomes interacting with micelle-forming surfactants was studied under physiological conditions (150 mM NaCl and pH=7.4 unless otherwise stated) mainly by use of cryo-TEM and fluorescence. LÄS MER