Sökning: "compulsory education"

Visar resultat 1 - 5 av 248 avhandlingar innehållade orden compulsory education.

 1. 1. Historia för yrkesprogrammen Innehåll och betydelse i policy och praktik

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Kristina Ledman; Umeå universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History education; history of education; curriculum studies; curriculum reform; vocational education and training; upper secondary education; post-compulsory education; citizenship education; historiedidaktik; historia; läroplan; gymnasiereform; yrkesutbildning; sekundärutbildning; demokrati; medborgarfostran; gymnasieutbildning; historia med utbildningsvetenskaplig inriktning; history of education;

  Sammanfattning : This thesis offers critical perspectives on a history syllabus for vocational education and training (VET) tracks in Swedish upper secondary schools and adds to our knowledge and understanding of the educative function of history education for the individual and for society. The overall aim of this thesis is to critically investigate discourses that are voiced in different fields about the construction and reproduction of the history curriculum in VET tracks. LÄS MER

 2. 2. Flexibility in knowing school mathematics in the contexts of a Swedish and an Indian school class

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Ingrid Dash; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematics education; compulsory school; Sweden; Orissa; India; flexibility in knowing; modes of knowing; authorship; agency; phenomenography; contextual analysis; intercultural perspective;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish En av de viktigaste forskningsfrågorna inom matematikutbildning handlar om förståelse. Det huvudsakliga syftet med den här avhandlingen har varit att nå insikt i olika förståelseformer i skolmatematik och former av lärandeidentiteter i två lärandemiljöer. LÄS MER

 3. 3. Education for sustainable food consumption in home and consumer studies Lärande för hållbar matkonsumtion i hem- och konsumentkunskap

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Emmalee Gisslevik; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ekologiska livsmedel; Utbildning; Hem- och konsumentkunskap; Grundskolan; Läroplaner; Hållbar utveckling; Natural foods; Curricula; Education; Education; Elementary; Elementary schools; Home economics; Sustainable development; Education for sustainable development; Sustainable consumption; Sustainable food consumption; Compulsory school; Food;

  Sammanfattning : Education as a means to enable sustainable food consumption has gained increasing recognition as a vital means to decrease current burdens upon both natural resources and human health. In response, the Swedish compulsory school subject of home and consumer studies, which positions education about food as core content, has been revised to incorporate in its national syllabus a perspective of sustainable development since 2011. LÄS MER

 4. 4. Lust att lära naturvetenskap och teknik? en longitudinell studie om vägen till gymnasiet

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Britt Lindahl; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Ungdomar; attityder; Sverige; Naturvetenskap; Teknik; Compulsory school; longitudinal study; science education; attitude; interest; ability; understanding; subject choice; gender;

  Sammanfattning : The aim of the study was to follow a group of pupils from the age of twelve until they leave lower secondary school at the age of sixteen to describe and analyse how their attitudes towards and intere... LÄS MER

 5. 5. Att ha eller vara kropp? En textanalytisk studie av skolämnet idrott och hälsa

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Katarina Swartling Widerström; Örebro universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; body; human movement; dualism; phenomenology; Merleau-Ponty; pragmatism; textanalyze; physical education; compulsory school; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The overall aim of this study is to analyze how the body is understood in the compulsory school subject physical education during the period 1976-2002. With pragmatism as the point of departure the texts of curricula, syllabi and articles from the physical education teacher's specialist press are analyzed. LÄS MER