Sökning: "compulsory education"

Visar resultat 1 - 5 av 224 avhandlingar innehållade orden compulsory education.

 1. 1. Interkulturell förståelse i engelskundervisning - en möjlighet

  Detta är en avhandling från Forskarutbildningen i pedagogik, Lärarutbildningen, 205 06 Malmö, Sweden

  Författare :Ulla Lundgren; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; citizenship education; critical cultural awareness.; curriculum theory; national guidelines; language teachers; intercultural communicative competence; Intercultural understanding; culture in foreign language teaching and learning; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; Engelskundervisning; Interkulturell kommunikativ kompetens; Interkulturell kommunikation; Språk- och kulturdidaktik; Språklärare - Sverige; Grundskolan; Curriculum theory; National guidelines; Language teachers; Intercultural communicative competence;

  Sammanfattning : Idag behöver människor som talar, tänker och lever på olika sätt mer än någonsin kunna kommunicera med varandra. Ett självklart språk för dessa kontakter är för en svensk ofta engelska. Det lär sig varje elev under minst tio år i vår skola. LÄS MER

 2. 2. Modern, svensk och jämställd. Om barn, familj och omvärld i grundskolans läseböcker 1962-2007

  Detta är en avhandling från School of Teacher Education, Malmö University

  Författare :Angerd Eilard; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; readers; textbooks; intersectionality; generation; gender; ethnicity; discourse analysis; childhoods; compulsory school; barndom; grundskola; diskursanalys; etnicitet; genus; intersektionalitet; läseböcker; läromedel; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract The aim of the thesis has been to explore representations of gender, ethnicity and generation in school readers used in the Swedish compulsory school since 1962, to find which ’discourses’, linked to equal opportunities, integration/diversity and childhood, underlie these constructions, and in which ways they may have contributed to the (re)production of different gendered, ethnified and generation-specific subjects. The thesis was written within the frame of a Swedish national research project that explored late modern processes of changing sex- and gender orders in schools and education, particularly in multiethnic environments, which is why, the study is not limited exclusively to sex/gender. LÄS MER

 3. 3. Historia för yrkesprogrammen Innehåll och betydelse i policy och praktik

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Kristina Ledman; Umeå universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History education; history of education; curriculum studies; curriculum reform; vocational education and training; upper secondary education; post-compulsory education; citizenship education; historiedidaktik; historia; läroplan; gymnasiereform; yrkesutbildning; sekundärutbildning; demokrati; medborgarfostran; gymnasieutbildning; historia med utbildningsvetenskaplig inriktning; history of education;

  Sammanfattning : This thesis offers critical perspectives on a history syllabus for vocational education and training (VET) tracks in Swedish upper secondary schools and adds to our knowledge and understanding of the educative function of history education for the individual and for society. The overall aim of this thesis is to critically investigate discourses that are voiced in different fields about the construction and reproduction of the history curriculum in VET tracks. LÄS MER

 4. 4. Lust att lära naturvetenskap och teknik? en longitudinell studie om vägen till gymnasiet

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Britt Lindahl; Högskolan Kristianstad.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Ungdomar; attityder; Sverige; Naturvetenskap; Teknik; Compulsory school; longitudinal study; science education; attitude; interest; ability; understanding; subject choice; gender;

  Sammanfattning : The aim of the study was to follow a group of pupils from the age of twelve until they leave lower secondary school at the age of sixteen to describe and analyse how their attitudes towards and intere... LÄS MER

 5. 5. Att ha eller vara kropp? En textanalytisk studie av skolämnet idrott och hälsa

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Katarina Swartling Widerström; Örebro universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; body; human movement; dualism; phenomenology; Merleau-Ponty; pragmatism; textanalyze; physical education; compulsory school; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The overall aim of this study is to analyze how the body is understood in the compulsory school subject physical education during the period 1976-2002. With pragmatism as the point of departure the texts of curricula, syllabi and articles from the physical education teacher's specialist press are analyzed. LÄS MER