Sökning: "collateral ligaments"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden collateral ligaments.

 1. 1. Healing of ligaments and tendons and the effects of hyaluronan. Morphological and biochemical studies in rabbits

  Detta är en avhandling från Department of Hand Surgery, Malmö University Hospital

  Författare :Monica Wiig; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; orthopaedics; Surgery; type I procollagen mRNA; tendon sheath; tendon; proteoglycan; ligament; in situ hybridization; hyaluronan; healing; collagen; connective tissue remodelling; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi; Skeleton; muscle system; rheumatology locomotion; Skelett; muskelsystem; reumatologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Skador på kroppens ligament och senor är vanliga och medför, förutom mycket lidande för den drabbade, ett stort samhällsekonomiskt problem. Speciellt stora problem orsakar korsbandsskador i knäleden och böjsenskador inom fingrarnas senskideområde. LÄS MER

 2. 2. Peptidergic innervation of periarticular tissue : A study in the rat

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Surgical Science

  Författare :Paul Ackermann; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunohistochemistry; radioimmunoassay; pain measurement; Achilles tendon; collateral ligaments; joint capsules; tendon rupture; regeneration; peripheral nervous system; neuropeptides; delta opioid receptor;

  Sammanfattning : Painful musculo-skeletal disorders pose a tremendous burden on the healthcare system, the main reason being the limited knowledge of the underlying pathomechanisms and lack of specific treatment. Hypothetically, the peripheral nervous system in the musculo-skeletal tissues plays an important role in the regulation of pain, inflammation, vasoactivity and also tissue repair. LÄS MER

 3. 3. Ultrasonography of the hand

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, false

  Författare :Margaretha Höglund; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Extremities; hand; joint ligaments; injuries; ganglion; soft tissue neoplasm ultrasound; statistics.;

  Sammanfattning : Ultrasonography of the Hand Margaretha Höglund From the Department of Radiology, Södersjukhuset Karolinska Institutet, Stockholm, S-118 83 Stockholm, Sweden Purpose: A joint project of the Departments of Hand Surgery and Radiology at the same hospital in Stockholm to place during eight years from 1989 to 1996. The aim of the project was to evaluate the possible benefits of diagnostic ultrasound in connection with specific clinical problems in hand surgery. LÄS MER

 4. 4. Soft Tissue Aspects of the Shoulder Joint

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Shwan Khoschnau; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cruciate ligament; shoulder dislocation; polymorphism; collagen; biomechanical properties; rotator cuff tear; shoulder ultrasound; adhesive capsulitis; MRI;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to study different aspects of the soft tissues of the shoulder joint. The variation in the quality of the tendons and ligaments can be explained by genetic factors. LÄS MER

 5. 5. Sensory Aspects of Knee Injuries

  Detta är en avhandling från David Roberts, Ortopediska kliniken, USiL, 221 85 Lund, Sweden

  Författare :David Roberts; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; traumatologi; traumatology; Kirurgi; ortopedi; orthopaedics; Surgery; knee injuries; knee joint; threshold; anterior cruciate ligament; proprioception;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish En främre korsbandsskada i knäet betraktas allmänt som en ganska allvarlig knäskada med risk för kvarstående funktionsnedsättning. Sett över tiden finns även en ökad risk för artros, ”brosknedbrytning”, efter främre korsbandsskada. LÄS MER