Sökning: "chelatase"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet chelatase.

 1. 1. Magnesium Chelatase - a Key Enzyme in Chlorophyll Biosynthesis

  Detta är en avhandling från Eva Axelsson

  Författare :Eva Axelsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Kemi; Chemistry; AAA-proteins; Chlorophyll biosynthesis; Magnesium chelatase;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Klorofyllsyntes är en viktig process i naturen. De gröna pigmenten utgör en viktig del i fotosyntesen där de absorberar och överför solenergi till fotosyntetiska reaktionscentra. LÄS MER

 2. 2. Magnesium Chelatase: Insights into the first Step of Chlorophyll Biosynthesis

  Detta är en avhandling från KFS AB

  Författare :Nick Sirijovski; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Electron microscopy; Proteobacteria; Mutants; Rhodobacter capsulatus; Tetrapyrrole; Plant biochemistry; Växtbiokemi; Biochemistry; Metabolism; Biokemi; metabolism; Proteins; enzymologi; enzymology; Proteiner; Chlorophyll biosynthesis; AAA proteins; Magnesium chelatase; Barley; ATPase;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Enzymet magnesium-kelatas katalyserar bildandet av magnesium-protoporfyrin genom insättning av en magnesiumjon i protoporfyrin. Detta är det första unika steget i tillverkningen av klorofyll hos växter, alger och fotosyntetiska bakterier. LÄS MER

 3. 3. Structure and mechanism of iron and magnesium chelatases - at the heme-chlorophyll branch-point

  Detta är en avhandling från Molecular Biophysics, Lund University

  Författare :Michel Fodje; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Molecular biophysics; pi-helix; secondary structure; AAA; porphyrin metallation; chelatase; Molekylär biofysik;

  Sammanfattning : Tetrapyrroles are synthesised through a single branched biosynthetic pathway. Heme and chlorophyll are synthesised from the common intermediate protoporphyrin IX at the heme-chlorophyll branch-point. LÄS MER

 4. 4. Insights into structure and dynamics of the AAA+ motor of magnesium chelatase

  Detta är en avhandling från Molecular Biophysics, Lund University

  Författare :Joakim Lundqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Bioinformatik; biomathematics biometrics; Bioinformatics; medical informatics; Rhodobacter capsulatus; Tetrapyrrole; Mutants; Magnesium chelatase; Cryo-Electron microscopy single-particle 3D reconstruction; Chlorophyll biosynthesis; AAA proteins; ATPase; medicinsk informatik; biomatematik; Molecular biophysics; Molekylär biofysik; Natural science; Naturvetenskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Enzymet magnesium-kelatas katalyserar bildandet av magnesuim-protoporfyrin genom insättning av en magnesiumjon i protoporfyrin. Detta är det första unika steget i tillverkningen av klorofyll hos växter, alger och fotosyntetiska bakterier. LÄS MER

 5. 5. Ferrochelatase and Magnesiumchelatase: Metal chelation studied with mutants

  Detta är en avhandling från Mats Hansson, Biochemistry, Chemical Center, Lund University

  Författare :Ulf Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Biochemistry; chlorophyll; heme; barley; mutants; Magnesium chelatase; ferrochelatase; Metabolism; Biokemi; metabolism;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Tänk dig en solig sommardag. Du går runt med en glass i handen och mår allmänt bra. Runt om dig finns gröna lummiga träd och vackra blommor i alla möjliga färger. Naturen visar verkligen sin vackraste sida. LÄS MER