Sökning: "change blindness"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden change blindness.

 1. 1. Change Detection of the Unexpected : Enhancing change detection of the unexpected in a complex and high risk context – guiding visual attention in a digital display environment

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för informatik och media

  Författare :Ulrik Spak; Uppsala universitet.; Försvarshögskolan.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Människa-dator interaktion; Human-Computer Interaction; awareness; change blindness; change detection; command and control; display; feedback; human-computer interaction; inattentional blindness; monitoring; surveillance; visual cue; Ledningsvetenskap; Ledningsvetenskap;

  Sammanfattning : Change detection of objects and events in our visual surroundings is sometimes severely difficult, especially if these changes are unexpected. Such failures in change detection may cause huge malicious outcomes in contexts characterized by high levels of complexity and risk. LÄS MER

 2. 2. Choice Blindness: The Incongruence of Intention, Action and Introspection

  Detta är en avhandling från Department of Cognitive Science

  Författare :Petter Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psykologi; Psychology; Filosofi; Philosophy; latent semantic analysis LSA ; intentional stance; folk psychology; change blindness; verbal report; self-knowledge; extrospection; introspection; action; Choice blindness; intention;

  Sammanfattning : This thesis is an empirical and theoretical exploration of the surprising finding that people often may fail to notice dramatic mismatches between what they want and what they get, a phenomenon my collaborators and I have named choice blindness. The thesis consists of four co-authored papers, dealing with different aspects of the phenomenon. LÄS MER

 3. 3. Förskjutna horisonter. Livsförändring och lärande i samband med synnedsättning eller blindhet

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Inger Berndtsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; life-changing processes; learning; biography; adults; visual impairment; blindness; life-world; phenomenology; hermeneutics; narratives; life stories; special education; the lived body; horizon;

  Sammanfattning : This study is an investigation of life-worlds of severely visually impaired and blind adults. The aim is to understand changes which people undergo when struck by severe visual impairment or blindness, focusing on how people learn to handle their changed life situation. LÄS MER

 4. 4. Att lära, att göra, att klara Förmedling av datortekniska hjälpmedel till barn med synnedsättning. Från förskrivning till vardaglig användning i skola och hem

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Eva Åström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Time-geography; coordination and cooperation in re habilitation; vision impairment; blindness; prescription of assistive computer technologies; information technology IT and information– and communication technology ICT in school; Tidsgeografi; samverkan och samordning i habilitering; synnedsättning; förskrivning av datortekniska hjälpmedel; informationsteknik IT samt informations- och kommunikationsteknik IKT skolan; informationsteknik IT samt informations- och kommunikationsteknik IKT i skolan.;

  Sammanfattning : Förmåga att använda informations- och kommunikationsteknik framhålls numeraofta som en förutsättning för delaktighet på lika villkor i samhällslivet. Näraförknippat med detta är de insatser som görs för att överbrygga digitala klyftor isamhället. LÄS MER

 5. 5. Mind the Gap - Ethnography about the cultural reproduction of difference and disadvantage in urban education

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Osa Lundberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; cultural racism; color-blindness; `Othering´; pedagogical discourse; formulation-; realization-; transformation-; recontextualization arenas;

  Sammanfattning : This thesis examines cultural reproduction of difference and disadvantage in the pedagogical content and practices in urban education. Cultural differentiation is seen as a social and ideological practice that is constructed institutionally in the organization and structure of pedagogy. The objectives of this study are threefold. LÄS MER