Sökning: "cellular signal transduction"

Visar resultat 1 - 5 av 111 avhandlingar innehållade orden cellular signal transduction.

 1. 1. TRAF6 stimulates TGFβ-induced oncogenic signal transduction in cancer cells

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Shyam Kumar Gudey; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; c-Jun; invasion; non-Smad; Notch; NICD; oncogenesis; presenilin1; PKCζ; prostate cancer; p21; p38; p300; Snail1; TGFβ; TβRI; TACE; TRAF6; ubiquitination; TGFbeta signal transduction; patologi; Pathology;

  Sammanfattning : Prostate cancer is one of the leading causes of cancer-related deaths in men worldwide, with 10,000 new cases/year diagnosed in Sweden. In this context, there is an urgent need to identify new biomarkers to detect prostate cancer at an initial stage for earlier treatment intervention. LÄS MER

 2. 2. ß2 integrin-induced signal transduction events in human neutrophils

  Detta är en avhandling från Fredrik Melander Kristianstadg. 35 C 214 35 Malmö

  Författare :Fredrik Melander; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Inflammation; integrins; signal transduction; Rho GTPases; kinases; c-Cbl; General pathology; patologisk anatomi; pathological anatomy; Patologi allmän ; neutrophils;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Neutrofilen är den vanligaste vita blodkroppen och de tillhör det sk medfödda immunförsvaret. Under normala förhållanden är neutrofilerna inaktiva och cirkulerar i blodomloppet. LÄS MER

 3. 3. The Tyrosine Kinase GTK Signal Transduction and Biological Function

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Cecilia Annerén; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cell biology; Protein tyrosine kinases; GTK; SHB; proliferation; survival; differentiation; β cells; pancreatectomy; cytokines; diabetes; PC12 cells; NGF; streptozotocin; focal adhesion kinase; RAP1; Cellbiologi; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Cell biology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Cellbiologi; medicinsk cellbiologi; Medical Cell Biology;

  Sammanfattning : Protein tyrosine kinases play an important role in the regulation of various cellular processes such asgrowth, differentiation and survival. GTK, a novel SRC-like cytoplasmic tyrosine kinase, was recently cloned from a mouse insulinoma cell line and the present work was conducted in order to find a biological function of GTK in insulin producing and neuronal cells. LÄS MER

 4. 4. Enterostatin - target proteins and intracellular mechanisms. Function in food intake and energy metabolism

  Detta är en avhandling från Karin Berger, BMC B11, 221 84 Lund, Sweden

  Författare :Karin Berger; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ATP; energy metabolism; insulin; uncoupling protein; beta-casomorphin; opiate; SK-N-MC; INS-1; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; fat intake; F1F0-ATP synthase; appetite; enterostatin; satiety; obesity;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish De flesta människor bibehåller en relativt konstant kroppsvikt genom livet trots att mängden mat och motion varierar från dag till dag. En konstant kroppsvikt betyder att energiintag (mat och dryck) och energiutgifter (värme och rörelse) i genomsnitt är lika stora, d.v.s. LÄS MER

 5. 5. Fibroblast growth factor-induced signal transduction

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Peter Klint; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biochemistry; Biokemi; MEDICINE Chemistry Biochemistry; MEDICIN Kemi Biokemi; molekylär cellbiologi; Molecular Cellbiology;

  Sammanfattning : Fibroblast growth factors (FGFs) evoke cellular responses by binding to FGF receptors (FGFRs). FGFRs are cell surface expressed membrane-spanning receptors with intrinsic stimulatable tyrosine kinase activity. This thesis describes the cell proliferation or differentiation. LÄS MER