Sökning: "burial customs"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden burial customs.

 1. 1. Practices for the Living and the Dead : Medieval and Post-Reformation Burials in Scandinavia

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Archaeology and Classical Studies, Stockholm University

  Författare :Kristina Jonsson; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Burial; burial customs; burial practices; grave; death; churchyard; cemetery; social identity; medieval; post-Reformation; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects Archaeology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen Arkeologi; Archaeology; arkeologi;

  Sammanfattning : The main themes of the thesis are burial customs and social identities, and how medieval and post-Reformation graves can provide information on such as age structures, phases in life, gender relations and social organization. The study is based on nine groups of Scandinavian material, and it comprises four case studies. LÄS MER

 2. 2. Där människor, handling och tid möts : En studie av det förromerska landskapet på Gotland

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för arkeologi och antikens kultur

  Författare :Anna Arnberg; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Gotland; pre-Roman Iron Age; landscape; fossil field systems; agriculture; settlements; iron; iron-making; ring-forts; burials; burial grounds; burial customs; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects Archaeology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen Arkeologi; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : This thesis is concerned with the pre-Roman Iron Age on Gotland (500 BC–AD). The remains studied comprise artefacts, fossil field systems, ring-forts, burial localities, and places for iron-making, and more. The author focuses on the landscape formed by these remains, in an attempt to understand the people and society behind them. LÄS MER

 3. 3. Skäran på bålet : om den äldre järnålderns gravar i Skåne

  Detta är en avhandling från Institute of Archaeology, Lund University

  Författare :Tony Björk; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Pre-Roman and Roman Iron Age; Early Iron Age; Burial customs; ritual traditions;

  Sammanfattning : This work is a study of burial rituals in Scania during the Early Iron Age. It is based on a systematic listing of all excavated or otherwise recovered graves from the period. Grave customs can be described as varied in Scania and uniform on Zealand. The material of Zealand represents an endogamic kinship structure. LÄS MER

 4. 4. Den goda döden : Arkeologiska studier av gravar och begravningspraxis i S:t Olof konventet i Skänninge

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Hanna Menander; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; graves; burial customs; Dominican convent; Skänninge; mendicant orders; arkeothantology; spatial practice; written sources; Dominican church room; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : ”The Good Death,” an archeological study of graves, burial rituals and practices at the Dominican convent St. Olof in Skänninge, is a dissertation arising out of the large grave materials from various archeological investigations of the convent. LÄS MER

 5. 5. Tjärby – Lokala sedvänjor och långväga kontakter. Förromerskt grav- och byggnadsskick ur ett halländskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Per Wranning; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Pre-Roman Iron Age; burials; burial customs; pottery; fibula; longhouse; landscape; traditions; micro-archaeology; third space; encounters;

  Sammanfattning : The main purpose of the thesis is to present, penetrate and analyse occurrences at two sites dated to Pre-Roman Iron Age. These events are regarded in the comparative light of their contemporary local, regional and interregional context. The sites comprise one burial site and a neighbouring settlement site at Tjärby in southern Halland. LÄS MER