Sökning: "burden of disease"

Visar resultat 1 - 5 av 328 avhandlingar innehållade orden burden of disease.

 1. 1. Dilemmas and consequences of chronic disease-lived experiences of coeliac disease and neuropathic pain

  Författare :Annette Sverker; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Burden of dietary restriction; chronic disease; coeliac disease; critical - incident technique; dietary dilemmas; neuropathic pain; next of kin experiences; quality of life;

  Sammanfattning : Dilemmas and consequences of chronic disease-lived experiences of coeliac disease and neuropathic pain Akademisk avhandling som för avläggande av medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet kommer att offentligt försvaras i lokal Arvid Wallgrens Backe, Hus 2, 2118, Sahlgrenska Akademin, Göteborg. torsdagen den 27 september 2007, kl 13. LÄS MER

 2. 2. The Burden of Epilepsy using population-based data to define the burden and model a cost-effective intervention for the treatment of epilepsy in rural South Africa

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Ryan G Wagner; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Africa; epilepsy; incidence; mortality; cause of death; disability-adjusted life years; out-of-pocket; costs; health care utilization; treatment cascade; adherence; intervention; economic evaluation; community health worker;

  Sammanfattning : Rationale Epilepsy is a common, chronic, neurological condition that disproportionately affects individuals living in low- and middle- income countries, including much of sub-Saharan Africa. Epilepsy is treatable, with the majority of individuals who take anti-epileptic drugs experiencing a reduction, or elimination, of seizures. LÄS MER

 3. 3. A clinical image of migraine. On prevalence, impact of disease, natural course of attacks and influence of 5-HT1B/1D-agonists

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Mattias Linde; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; migraine; epidemiology; Sweden; burden; quality of life; natural course; triptans; sensitization; allodynia; hyperalgesia;

  Sammanfattning : The first, large nationwide survey of the epidemiology of migraine in Sweden was performed. The one-year prevalence is 13.2 b1.9% (16. LÄS MER

 4. 4. Design of an Internet-Based Disease Management System for Chronic Heart Failure

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Anna Gund; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Medicinsk informatik; Medical informatics; Medicinsk teknik; Medical technology; Övrig informationsteknik; Other information technology; Hälso- och sjukvård i samhället; Health and medical services in society; Äldre och åldrande; Older people and ageing; eHealth; health informatics; telemedicine; home monitoring; disease management; chronic diseases; heart failure; internet; web-based; treatment compliance;

  Sammanfattning : Chronic diseases are one of the most challenging health problems in the world, and their burden on society is increasing. Managing these diseases using eHealth solutions could prove very beneficial, both in terms of economic costs and quality of life for patients. LÄS MER

 5. 5. LIVING WITH PERIPHERAL ARTERIAL DISEASE Quality of life and the patients' view of meaning

  Detta är en avhandling från Grahns Tryckeri AB, Lund

  Författare :Christine Wann-Hansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Short Form 36 Health Survey; Long-term follow-up; Quality of life; Peripheral arterial disease; Chronic illness; Nottingham Health Profile; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; Content analysis;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det är idag välkänt att patienter med kärlsjukdom i benen har en rad problem som kan påverka deras livskvalitet. Studier har visat att de vanligaste problemen för dessa patienter är trötthet, smärta och begränsad rörelseförmåga. LÄS MER